Lietuvos bankas
2024-01-31
11

Pritarta kolekcinių, proginių monetų ir numizmatinio rinkinio išleidimo planui
Lietuvos banko valdyba pritarė Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse ir apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinio rinkinio išleidimo 2025 m. planui. 

2025 m. bus išleista 20 Eur moneta „Metro Cattolico – 350“, skirta universalaus ilgio mato, aprašyto 1675 m. Vilniuje išleistame Tito Livio Burattini veikale „Misura Universale“, 350 metų jubiliejui. Baigiamoji serijos „Mano pasakos“ moneta skirta lopšinei – 5 Eur ir 1,50 Eur monetos.

50 Eur moneta bus skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Taip pat bus išleistos 10 Eur ir 1,50 Eur monetos „ANBO lėktuvams – 100 m.“. Be to, bus išleista proginė 2 Eur nominalo moneta. 

Apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinio rinkinio tema – barokas Lietuvoje.

2024 m. proginė 2 Eur moneta bus skirta šiaudinių sodų tradicijai Lietuvoje, įrašytai į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

Revolut Bank UAB – 200 tūkst. Eur bauda
Lietuvos bankas skyrė 200 tūkst. Eur baudą Revolut Bank UAB už tai, kad bankas pažeidė didelių pozicijų limito reikalavimą. Bankas pats pranešė Lietuvos bankui apie laikiną didelių pozicijų reikalavimo ribos viršijimą. 

Nustatyta, kad dėl banko vidaus procesų trūkumo nuo 2023 m. liepos mėn. du mėnesius buvo viršytas Revolut Bank UAB didelių pozicijų reikalavimas. Bankui nustačius minėtų trūkumų priežastis, 2023 m. rugsėjo mėn. pažeidimas pašalintas.

Bauda Revolut Bank UAB skirta atsižvelgus į tai, kad bankas ir 2022 m. yra padaręs analogišką pažeidimą, už kurį taikyta poveikio priemonė. Taip pat atsižvelgta į lengvinančias aplinkybes, kad bankas pripažino padaręs pažeidimą, pats jį nustatė ir pašalino. Be to, pats bankas pranešė apie pažeidimą Lietuvos bankui. Revolut Bank UAB ėmėsi priemonių, kad padarytas pažeidimas nepasikartotų ateityje. 

Primename, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. Revolut Holdings Europe UAB bei jo valdomą Revolut Bank UAB tiesiogiai prižiūri Europos Centrinis Bankas kartu su Lietuvos banku.

UAB SME Bank – papildomi reikalavimai dėl kapitalo
Lietuvos banko valdyba apsvarstė UAB SME Bank priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rezultatus. 

Atsižvelgdama į tai, kad banko rizikos lygis, įvertinus veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, laikytinas vidutiniškai dideliu, kad banko taikomi rizikos valdymo procesai ir vidaus kontrolės mechanizmai yra tobulintini, kad bankas nėra pakankamai konservatyvus vertindamas tikėtinų kredito nuostolių dydį, Lietuvos banko valdyba UAB SME Bank nustatė 5,55 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos papildomo kapitalo reikalavimo dydį.

Atsižvelgiant į papildomo kapitalo reikalavimo dydį, turi būti tenkinami šie minimalūs SREP nuosavų lėšų reikalavimai:
•    7,62 proc. banko bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas;
•    10,16 proc. banko 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas;
•    13,55 proc. banko bendro SREP kapitalo pakankamumo koeficientas.

UAB SME Bank įpareigotas iki 2024 m. birželio 30 d. peržiūrėti tikėtinų kredito nuostolių modelį ir užtikrinti atidėjinių pakankamumą tikėtiniems kredito nuostoliams padengti.

Bankui rekomenduojama turėti 1 proc. antros pakopos gairių (angl. P2G) kapitalo dydį, kuris turėtų būti įtrauktas į banko kapitalo planavimo ir rizikos valdymo sistemas, įskaitant norimos prisiimti rizikos valdymo sistemą ir gaivinimo planavimą.