Lietuvos bankas
2023-09-08
11

Įspėtas AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Lietuvos bankas nustatė, kad AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas netinkamai taikė sustiprinto tapatybės nustatymo priemones, kai sandoriai ar dalykiniai santykiai sudaromi ar atliekami su politiškai pažeidžiamais asmenimis. Be to, ne visais atvejais buvo gaunamas vyresniojo vadovo pritarimas dalykiniams santykiams su didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientais užmegzti ar juos tęsti. Taip pat nustatyta trūkumų atliekant dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėseną.

Įvertinęs pažeidimų pobūdį, mastą ir tai, kad bankas ir prieš patikrinimą, ir jo metu ėmėsi priemonių pažeidimams bei trūkumams ištaisyti, bei kitas svarbias aplinkybes, Lietuvos bankas įspėjo AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą ir įpareigojo ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio 31 d. pašalinti likusius pažeidimus ir trūkumus. 

Patvirtintas kolekcinės monetos etalonas, išleidimo data ir kaina
Lietuvos banko valdyba nutarė patvirtinti kolekcinės 5 eurų monetos, skirtos Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmeniui neginkluotame pasipriešinime, PROOF kokybės etaloną.

Kolekcinė 5 eurų moneta, skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmeniui neginkluotame pasipriešinime, paskelbta mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir į apyvartą bus išleidžiama 2023 m. rugsėjo 20 d. Išankstinė prekyba pradedama rugsėjo 13 d. Monetos kaina – 62 Eur su PVM.