Lietuvos bankas
2022-11-30
11

Nurodymas UAB „deVere E-Money“ akcininkui
Atsižvelgdamas į kitose šalyse Devere grupės įmonių atliktų pažeidimų pobūdį ir sistemiškumą, už juos taikytas poveikio priemones, Lietuvos bankas laikinai sustabdė elektroninių pinigų įstaigos UAB „deVere E-Money“ akcininko N. J. G. teisę naudotis balsavimo teise šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime iki to laiko, kol jis, gavęs Lietuvos banko pritarimą, perleis jam priklausančias akcijas kitam asmeniui. Sandorį jis įpareigotas atlikti ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 31 d.

Priimant sprendimą atsižvelgta į tai, kad Devere grupės įmonėms 2018–2022 m. JAV, Maltos, Japonijos, Tailando, Vengrijos, Botsvanos ir Naujosios Zelandijos finansų rinkos priežiūros institucijos taikė įvairias poveikio priemones. Be to, Pietų Afrikos Respublikos finansų sektoriaus priežiūros institucija N. J. G., kaip pažeidimą padariusios įmonės vadovui, skyrė baudą ir penkerius metus uždraudė teikti finansines paslaugas šioje šalyje. Įvertinus visus atvejus, nustatyta, kad, pagal Lietuvos teisės aktus, minėtas asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir būti elektroninių pinigų įstaigos akcininku. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Patvirtintos naujų monetų išleidimo datos 
Lietuvos banko valdyba patvirtino kolekcinės monetos, skirtos Ukrainos kovai už laisvę, išleidimo datą. Moneta bus išleista šių metų gruodžio 7 d., ją jau galima nusipirkti Lietuvos banko el. parduotuvėje

10 eurų sidabro moneta išleidžiama 5 000 vnt. tiražu. Monetos dailininkė – Svitlana Matvieienko.

Didžioji už monetas gautų lėšų dalis (išskyrus nominalą ir pridėtinės vertės mokestį) bus skirta padėti Ukrainai. Kiekvieno asmens, perkančio monetą, pagalba – 70 Eur, bendra monetos kaina – 96,80 Eur. Lėšos bus pervestos į Ukrainos nacionalinio banko atidarytą sąskaitą humanitarinei pagalbai rinkti.

Lietuvos banko valdyba taip pat patvirtino 2 eurų proginės monetos, skirtos Suvalkijai (iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“), išleidimo datą. Moneta bus išleista šių metų gruodžio 20 d., iš anksto monetą numizmatinėje pakuotėje bus galima įsigyti nuo gruodžio 13 d. Lietuvos banko el. parduotuvėje.

2 eurų proginės monetos nacionalinės pusės dailininkas yra Rolandas Rimkūnas, bendrosios pusės dailininkas – Luc Luycx.

Suvalkijai (Sūduvai) skirtų monetų tiražas – 0,5 mln. vnt., iš jų 5 000 vnt. BU kokybės monetų numizmatinėje pakuotėje. Monetos nukaldintos UAB Lietuvos monetų kalykloje. 

Ši moneta – ketvirtoji iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“. Ankstesniais metais Lietuvos bankas yra išleidęs monetas Žemaitijai, Aukštaitijai ir Dzūkijai.