Lietuvos bankas
2022-10-07
11

Paskirta nauja UAB „Lietuvos monetų kalyklos“ valdybos narė

Lietuvos banko valdyba nutarė skirti Liną Šlegerienę UAB „Lietuvos monetų kalyklos“ valdybos nare.

Lina Šlegerienė šiuo metu yra AB „Audimas“ finansų ir administracijos vadovė ir MB „Linbridge consulting“ direktorė ir turi sukaupusi ilgametę patirtį finansų valdymo, analizės ir kontrolės srityse užsienio kapitalo gamybos įmonėse.

L. Šlegerienė UAB „Lietuvos monetų kalyklos“ valdyboje pakeis Aldoną Jakutienę.

Valdybos nario atrankoje dalyvavo 25 kandidatai, atranką vykdė UAB „AIMS International Lietuva“.

UAB „Lietuvos monetų kalyklos“ valdybą sudaro 5 nariai: trys nepriklausomi nariai – Eglė Gruodienė (valdybos pirmininkė), Kristina Mažeikytė, Lina Šlegerienė ir 2 Lietuvos banko deleguoti nariai – Vaidas Cibas ir Dainius Grikinis.

100 proc. UAB „Lietuvos monetų kalyklos“ akcijų priklauso valstybei, akcininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Lietuvos banką.

Vadovausis gairėmis dėl pertvarkymo

Lietuvos bankas, kaip nacionalinė pertvarkymo institucija, vadovausis Europos bankininkystės institucijos Gairėmis dėl sėkmingo pertvarkymo galimybių didinimo, skirtomis įstaigoms ir pertvarkymo institucijoms (EBA/GL/2022/01).

Gairėse nurodyti su konkrečia pertvarkymo priemone susiję veiksmai, kurių kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės ir pertvarkymo institucijos turėtų imtis, kad pagerintų įstaigų sėkmingo pertvarkymo galimybę tokiose srityse kaip veiklos tęstinumas, prieiga prie finansų rinkų infrastruktūrų, finansavimas ir likvidumas, informacinių sistemų reikalavimai, gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės vykdymas, verslo reorganizavimo planas, valdymas ir komunikacija.

Gairėse nurodytų reikalavimų ir rekomendacijų turėtų laikytis Lietuvoje įsteigtos įstaigos, kurių pertvarkymo strategijoje numatyta taikyti pertvarkymo veiksmus.

Tam tikras Gairių nuostatas įgyvendins ir Lietuvos bankas vykdydamas jam pavestas priežiūros institucijos funkcijas.

Gairės įsigalios 2024 m. sausio 1 d. – nurodytos įstaigos iki šios datos turėtų atitikti jose nustatytus reikalavimus.