Lietuvos bankas
2022-08-03
11

2023 m. monetų išleidimo plane – nauja proginė moneta, skirta Ukrainai

Lietuvos banko valdyba patvirtino Kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2023 m. plano keitimus.

Reaguojant į laikmečio geopolitinę situaciją, į monetų išleidimo planą įtraukta nauja 2 eurų proginė moneta „Kartu su Ukraina“. Ją planuojama išleisti 2023 m. pirmąjį ketvirtį. Proginėmis monetomis galima atsiskaityti visoje euro zonoje. Kolekcinę sidabro monetą, skirtą Ukrainos kovai už laisvę, planuojama išleisti dar šiais metais.

Į 2023 m. planą taip pat įtraukta kolekcinė sidabro moneta, skirta dirbtiniam intelektui (ji perkelta iš 2022 m. monetų išleidimo plano). 2023 m. taip pat planuojama išleisti tokias kolekcines sidabro monetas: monetą, skirtą Vilniaus įkūrimo 700 m. sukakčiai; monetą skirtą Berniukų ir jaunuolių chorui „Ąžuoliukas“, jo įsteigėjo Hermano Perelšteino gimimo 100 m. sukakties proga; monetą, skirtą Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmeniui neginkluotame pasipriešinime. Tradiciškai bus išleistas  ir numizmatinių apyvartinių monetų rinkinys.

Moneta, skirta Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, bus išleista rugsėjo 6 d.

Lietuvos banko valdyba patvirtino kolekcinės monetos, skirtos Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, išleidimo datą. Moneta bus išleista šių metų rugsėjo 6 d., o įsigyti ją iš anksto bus galima nuo rugpjūčio 30 d. 8 val. Lietuvos banko el. parduotuvėje monetos.lb.lt.

Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui skirta 50 eurų aukso moneta bus išleista 3 000 vnt. tiražu.  

Naujosios kolekcinės monetos dailininkas – Egidijus Rapolis. Monetos nukaldintos Lietuvos monetų kalykloje.

Papildyta „Compensa Vienna Insurance Group“ licencija

Atsižvelgdama į „Compensa Vienna Insurance Group“, akcinės draudimo bendrovės, prašymą, Lietuvos banko valdyba papildė šiai bendrovei išduotą draudimo veiklos licenciją, suteikdama teisę verstis ir statinio (dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veikla.