Lietuvos bankas
2022-07-13
11

Už manipuliavimą rinka – bauda fiziniam asmeniui
Lietuvos bankas nustatė, kad fizinis asmuo T. V. manipuliavo rinka įsigydamas ir parduodamas AB „Panevėžio statybos trestas“ akcijas reguliuojamoje rinkoje. Tokie veiksmai yra draudžiami ir jis pažeidė Piktnaudžiavimo rinka reglamentą.

Pažeidimą Lietuvos bankas nustatė atlikęs tyrimą, kai gavo pranešimų apie įtartinus AB „Panevėžio statybos trestas“ akcijų sandorius. Jie turėjo kainos išpūtimo ir pardavimo (angl. pump and dump) požymių. Lietuvos bankas nustatė, kad, teikdamas pavedimus pirkti ir parduoti AB „Panevėžio statybos trestas“ akcijas ir sudarydamas sandorius, T. V. siuntė netikrus ir klaidinančius signalus dėl šios finansinės priemonės paklausos bei kainos ir taip pažeidė sąžiningos prekybos reguliuojamoje rinkoje taisykles. Įvertinęs aplinkybes, įskaitant ir poveikio priemonės proporcingumą padarytam pažeidimui, Lietuvos bankas skyrė T. V. 5 000 Eur baudą.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Pokyčiai dėl kolektyvinių investavimo subjektų pagrindinės informacijos investuotojams dokumento
Lietuvos banko valdyba priėmė Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių pakeitimus. Jais nacionalinėje teisėje užtikrinama, kad būtų tinkamai įgyvendintos Europos Sąjungos (ES) teisės nuostatos dėl pagrindinės informacijos investuotojams dokumento. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. pratęsiamas pereinamasis laikotarpis, kurį neprofesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas rengiamas pagal suderintiesiems kolektyvinio investavimo subjektams taikomas taisykles. Nuo 2023 m. sausio 1 d. šis dokumentas bus rengiamas pagal mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų taisykles.

Dėmesys tvarumo reikalavimams 
Lietuvos banko valdyba priėmė nutarimus, kuriais į Lietuvos teisę perkeliamos su tvarumu susijusių ES teisės aktų nuostatos.

Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklės buvo papildytos perkeliant Komisijos deleguotosios direktyvos 2021/1269 nuostatas. Jose nurodoma, kad įgyvendinant produktų valdymo reikalavimus, turėtų būti atsižvelgiama ir į tvarumo veiksnius bei į su tvarumu susijusius klientų tikslus. Pavyzdžiui, finansų maklerio įmonės turi vertinti kliento tvarumo tikslus, nustatydamos tikslinę finansinės priemonės ar paslaugos klientų grupę, nustatyti tinkamas produktų valdymo priemones, užtikrinančias, kad paslaugos ir produktai, kuriuos ketinama siūlyti arba rekomenduoti klientams, atitiktų su tvarumu susijusius tikslus. Teikdama informaciją apie finansinę priemonę jos platintojams, finansų maklerio įmonė turi užtikrinti, kad informacija apie tvarumo veiksnius būtų atskleidžiama skaidriai ir būtų aktuali. Reikalavimai įsigalios 2022 m. lapkričio 22 d.

Lietuvos banko valdyba taip pat pritarė Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių pakeitimui. Juo nustatomi reikalavimai, kokiu būdu tvarumo veiksniai ir tvarumo rizika turi būti integruoti į valdymo įmonių (atsakomybės, išteklių, rizikos valdymo, interesų konfliktų valdymo, investicinių sprendimų priėmimo ir kt.) sritis. Šiuo nutarimu, kuris įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 1 d., į nacionalinę teisę perkeliama Komisijos deleguotoji direktyva 2021/1270 dėl tvarumo rizikos ir tvarumo veiksnių. 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. – naujovės įsigyjant Lietuvos banko numizmatines vertybes 
Lietuvos banko valdyba patvirtino Numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių pakeitimus. Jais įtvirtinamos nuolaidos, kurios bus taikomos įsigyjant Lietuvos banko išleistas numizmatines vertybes. Nuolaidos įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d.  

Įsigyjant numizmatinę vertybę, praėjus 6 mėn. nuo vertybės išleidimo dienos, jai bus taikoma 5, o praėjus 12 mėn. – 8 proc. nuolaida. Nuolaidos bus taikomos ir iki 2023 m. sausio 1 d. išleistoms Lietuvos banko numizmatinėms vertybėms. Jos nebus taikomos tik aukso monetoms.   

Be to, nuo 2023 m. sausio 1 d. atsisakoma Lietuvos banko išleistų numizmatinių vertybių platinimo pagal sutartis. Pirkėjai iš viso pasaulio  turės galimybę jas įsigyti tuo pačiu kanalu – nuo 2018 m. veikiančioje Lietuvos banko elektroninėje parduotuvėje. 

Pakeitimai atliekami įgyvendinant Lietuvos banko monetų kūrimo strategijoje 2022–2025 m. numatytas nuostatas.

Monetų išleidimo plane – nauja kolekcinė sidabro moneta, skirta Ukrainos kovai už laisvę
Lietuvos banko valdyba patvirtino kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2022 m. plano keitimus. 
Reaguojant į laikmečio geopolitinę situaciją, į monetų išleidimo planą įtraukta nauja kolekcinė sidabro moneta, skirta Ukrainos kovai už laisvę. Jos išleidimas numatomas 2022 m. trečiąjį–ketvirtąjį ketvirtį. 
2022 m. monetų išleidimo plane numatyta kolekcinė sidabro moneta, skirta dirbtiniam intelektui, yra perkeliama į 2023 m. monetų išleidimo planą.