Lietuvos bankas
2022-03-14
11

Atšaukta TRUSTCOM FINANCIAL UAB licencija; „INVL Life“ UAB išduota draudimo veiklos licencija.

Atšaukta TRUSTCOM FINANCIAL UAB licencija, bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo 

Atsižvelgusi į tai, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Italijoje pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl to, kad TRUSTCOM FINANCIAL UAB administracijos vadovas ir valdybos narys (kurie kartu yra vieninteliai netiesioginiai elektroninių pinigų įstaigos naudos gavėjai) galimai organizavo pinigų plovimą, be to, jie nebeatitinka teisės aktuose nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, o įstaiga nebevykdo finansinės licencinės veiklos ir joje nėra tinkamų asmenų, galinčių priimti sprendimus, Lietuvos banko valdyba panaikino šios įstaigos licencijos galiojimą. 

Tai reiškia, kad bendrovė nebegalės teikti jokių finansinių paslaugų. Nuo 2021 m. lapkričio 11 d. iki 2022 m. vasario 24 d. įstaiga jau buvo gavusi klientų prašymų grąžinti iš viso 2,3 mln. Eur, kurie nebuvo patenkinti. Atsižvelgdamas į tai, kad TRUSTCOM FINANCIAL UAB nevykdo turtinių įsipareigojimų, Lietuvos bankas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. 

Išdavė licenciją 

 Lietuvos banko valdyba išdavė „INVL Life“ UAB draudimo veiklos licenciją, suteikiančią teisę verstis gyvybės draudimo veikla ir teikti investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Tai pirma išduota draudimo veiklos licencija nuo 2015 m., kai Lietuvos bankas buvo išdavęs ne gyvybės draudimo veiklos licenciją. 

Pagal Suomijos gyvybės draudimo įmonės „Mandatum Life Insurance Company Limited“ ir AB „Invalda INVL“ susitarimą „INVL Life“ UAB bus perduotas „Mandatum Life Insurance Company Limited“ vykdomas gyvybės draudimo verslas Baltijos šalyse. Numatoma perimti draudimo rinkos dalis pagal pasirašytas įmokas atitinkamai, atsižvelgiant į naujausius turimus duomenis, sudaro apie 4, 2 ir 8 proc. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyvybės draudimo rinkos. Latvijoje ir Estijoje „INVL Life“ UAB veiklą vykdys per įsteigtus filialus. 

Vienintelė „INVL Life“ UAB tiesioginė akcininkė yra AB „Invalda INVL“.