Lietuvos bankas
2021-11-30
11

Lietuvos banko valdyba suteikė elektroninių pinigų įstaigos licenciją GPS Capital Markets Europe, UAB, ir skyrė įspėjimą AB „Mano bankas“.

Suteikta elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba GPS Capital Markets Europe, UAB, suteikė elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo, pinigų perlaidų, valiutos keitimo paslaugas. 

Įstaiga priklauso GPS Capital Markets grupei, kurią sudaro GPS Capital Markets, Inc. (JAV), GPS Capital Markets Limited (Jungtinė Karalystė) ir GPS Capital Markets Australia PTY LTD (Australija). 

Įspėjimas AB „Mano bankas“
Lietuvos bankas atliko AB „Mano bankas“ tikslinį inspektavimą, siekdamas įvertinti, kaip šis finansų rinkos dalyvis laikosi kredito ir likvidumo rizikos valdymo reikalavimų.

Inspektavimo metu nustatyta, kad šio banko juridinių asmenų kredito rizikos vertinimo tvarkos nebuvo tinkamos, o šios rizikos valdymo sistema neužtikrino, kad informacija, naudojama priskiriant skolininkus arba pozicijas rizikos kategorijoms, būtų patikima ir išsami. Banko atliekamas specialiųjų atidėjinių vertinimas neatitiko teisės aktų reikalavimų, nustatyta trūkumų likvidumo rizikos valdymo politikoje. 

Įvertinęs pažeidimų pobūdį, mastą, faktą, kad AB „Mano bankas“ pripažino didžiąją dalį nustatytų teisės aktų pažeidimų ir ėmėsi veiksmų siekdamas juos pašalinti, bei kitas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė AB „Mano bankas“ įspėjimą ir įpareigojo visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir pažeidimus pašalinti iki 2022 m. kovo 31 d.