Lietuvos bankas
2021-11-03
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino naujus reikalavimus draudimo sektoriui, nusprendė tobulinti draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų surinkimo procesą ir patvirtino pranešimą Seimui.

Reikalavimai draudimo sektoriui
Lietuvos bankas nutarė draudimo ir perdraudimo įmonėms taikyti Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) patvirtintas Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) saugumo ir valdymo gaires. Tam buvo praplėsta nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusio IRT ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo taikymo sritis. 

Taip bus užtikrinta vienoda ir nuosekli priežiūros praktika tarp draudimo sektoriaus ir kitų finansų sektoriaus įmonių ir padėti pagrindai tinkamam IRT rizikos (įskaitant kibernetinę riziką) valdymui draudimo sektoriuje.

Minėtame apraše nustatyta viso IRT ir saugumo rizikos valdymo proceso reikalavimų, taikytinų Lietuvos Respublikoje įsteigtiems bankams, elektroninių pinigų įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir šių subjektų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialams, mokėjimo įstaigoms, centrinėms kredito unijoms ir kredito unijoms, taikymo apimtis, o nuo 2022 m. sausio 1 d. įtraukiant ir draudimo bei perdraudimo įmones.

Tobulinamas informacijos surinkimas
Lietuvos bankas tobulins draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo procesą.

Iki šiol Lietuvos bankas duomenis apie kiekvienos iš 101 draudimo brokerių įmonės turimą profesinio civilinės atsakomybės privalomojo draudimo apsaugą į duomenų bazę suvedinėjo rankiniu būdu. Tokia veikla reikalavo pakankamai daug laiko sąnaudų, todėl Lietuvos bankas nustatė, kad tokią informaciją teiktų pačios draudimo brokerių įmonės, užpildydamos reikiamą ataskaitos formą ir pateikdamos ją elektroniniu būdu. 

Šis pakeitimas neturėtų sukelti reikšmingos administracinės naštos draudimo brokerių įmonėms, tačiau reikšmingai prisidės efektyviau gaunat ir apdorojant priežiūrai reikalingą informaciją. Pavyzdžiui, bus mažesnė duomenų suvedimo klaidų tikimybė.

Nutarimas turėtų įsigalioti 2022 m. gegužės 1 d., tad draudimo brokerių įmonės turės pakankamai laiko pasirengti sėkmingai jį įgyvendinti.

Patvirtino pranešimą Seimui
Lietuvos banko valdyba patvirtino Pranešimą Seimui apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą.

Pranešimas Seimui