Lietuvos bankas
2021-10-28
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino dviejų kolekcinių monetų etalonus, nustatė sandorių sisteminės rizikos vertinimo principus ir patvirtino įmokų finansų rinkos dalyviams dydžius.

Patvirtinti dviejų monetų etalonai
Lietuvos banko valdyba patvirtino kolekcinės monetos, skirtos pasakai „Eglė – žalčių karalienė“, ir proginės monetos, skirtos Suvalkijai, etalonus.
5 eurų sidabro ir 1,50 euro vario ir nikelio lydinio moneta, skirta pasakai „Eglė – žalčių karalienė“ (iš serijos „Mano pasakos“), į apyvartą bus išleista 2021 m. lapkričio 24 d., o proginė 2 eurų moneta, skirta Suvalkijai (iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“) – 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį.

Monetos „Eglė – žalčių karalienė“ PROOF kokybės 5 eurų sidabro monetos tiražas – 2 750 vnt., UNC kokybės 1,50 euro vario ir nikelio lydinio monetos tiražas – 30 000 vnt. 

Proginės Suvalkijai skirtos monetos tiražas, išleidimo į apyvartą diena ir kitos detalės bus patvirtintos vėliau.

Pasakai „Eglė – žalčių karalienė“ skirtos monetos averso grafinių projektų autorė yra Eglė Ratkutė-Žemaitė, reverso autoriai – Eglė Ratkutė-Žemaitė ir

Vilius Krasnickas. Suvalkijai skirtos monetos nacionalinės pusės (averso) grafinį projektą sukūrė Rolandas Rimkūnas, bendrosios pusės dailininkas Luc Luycx. 

Moneta, skirta pasakai „Eglė – žalčių karalienė“, pradedama nauja monetų serija „Mano pasakos“. Moneta, skirta Suvalkijai, yra jau ketvirtoji iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“ (taip pat išleistos monetos, skirtos Žemaitijai, Aukštaitijai ir Dzūkijai).

Nustatyti sandorių sisteminės rizikos vertinimo principai
Lietuvos banko valdyba patvirtino Sisteminės rizikos vertinimo kredito įstaigų sektoriuje vertinimo tvarkos aprašą, kuriame nustatyti pagrindiniai sandorių, didinančių koncentraciją kredito įstaigų sektoriuje, vertinimo metodikos principai.

Nustatyta, kad vertinimas bus atliekamas dviem etapais: pirmiausia bus vertinama būsima sandorį planuojančio vykdyti subjekto svarba skirtingose finansinių paslaugų rinkose po sandorio, o tada vertinami kredito įstaigų sektoriaus sisteminės rizikos rodikliai ir jų pokyčio mastas.

Kuo didesnė subjekto svarba finansinių paslaugų rinkose bus nustatoma pirmame vertinimo etape, tuo griežčiau bus vertinami kriterijai antrame etape.
Seimas dar 2021 m. gegužės 13 d. priėmė Bankų įstatymo pakeitimus, išplečiančius Lietuvos banko įgaliojimus vertinant sisteminės rizikos padidėjimą bankams ar bankinėms grupėms vykdant koncentraciją su galimybe neleisti vykdyti per didelę sisteminę riziką keliančių sandorių. 

Nustatyta, kad nuo 2021 m. lapkričio 1 d. Lietuvos bankas galės vertinti ne tik sandorius, kai bankai jungiasi, bet taip pat turto portfelių įsigijimus ir kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių dalių (kai įgyjama kontrolė) įsigijimus. Taip pat bus apimami ne tik Lietuvoje įsteigti bankai, bet ir užsienio bankų filialai bei Lietuvoje konsoliduotai prižiūrimų bankinių grupių patronuojamos finansų įstaigos.

Patvirtino įmokų dydžius
Lietuvos banko valdyba patvirtino prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžius 2022 metais. Įmokoms viršijus 2021 m. banko patirtas priežiūros išlaidas, 2022 m. įmokos bus proporcingai sumažintos.