Lietuvos bankas
2021-05-31
11

Pakeista Indėlių draudimo sistemos dalyvių veiklos rizikos koeficientų nustatymo tvarka; išleidžiama nauja moneta, skirta olimpiadai.

Pakeista Indėlių draudimo sistemos dalyvių veiklos rizikos koeficientų nustatymo tvarka

Lietuvos banko valdyba papildė Indėlių draudimo sistemos (IDS) dalyvių veiklos rizikos koeficientų nustatymo tvarką. Šie koeficientai taikomi skaičiuojant IDS dalyvių įmokas į Indėlių draudimo fondą. Visų įstaigų narių veiklos rizikos koeficientus Lietuvos bankas  apskaičiuoja kiekvienais metais iki birželio 1 d. ir perduoda VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Šiuos koeficientus VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ taiko apskaičiuodama įstaigų vienų metų laikotarpio – nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. – įmokas į Indėlių draudimo fondą.

Tvarkos pakeitimai atlikti atsižvelgiant į pakeistą LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, kuriame anksčiau taikyta metinė įmokų į Indėlių draudimo fondą (IDF) suma buvo pakeista į kartą per metus nustatomą įmokų normą (procentais nuo pagrindinių apdraustųjų indėlių), pagal kurią nuo šių metų vidurio dalyvių įmokos bus apskaičiuojamos ir mokamos kas ketvirtį. Taip prie IDS prisijungę nauji dalyviai greičiau – nelaukdami kito metinės įmokų sumos nustatymo – pradės mokėti įmokas į IDF, o visų dalyvių įmokos bus proporcingesnės jų turimų pagrindinių apdraustųjų indėlių sumoms, kadangi kas ketvirtį bus atsižvelgiama į šių indėlių sumų pokyčius.  Atitinkamai atsirado poreikis nustatyti šių per metus prie IDS prisijungusių naujų dalyvių veiklos rizikos koeficientų apskaičiavimo tvarką. Naujiems dalyviams bus nustatomi laikini atskirieji koeficientai pagal tą pačią vertinimo metodiką, tik naudojant pirmojo veiklos ketvirčio, kai dalyvis jau turėjo draudžiamųjų indėlių, finansinius duomenis (neperskaičiuojant koeficientų kitiems dalyviams iki kito reguliaraus metinio vertinimo). Kol minėti duomenys nėra gauti, dalyviui bus taikomas pirminis koeficientas, kuris bus lygus svertiniam kitų atitinkamų dalyvių koeficientų vidurkiui, kaip svorius naudojant pagrindinių apdraustųjų indėlių sumas.

Kaip skelbia VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, administruojanti Indėlių draudimo fondą, 2020 m. gruodžio 31 d. IDS dalyviai buvo 72 kredito įstaigos, iš jų 10 bankų (tarp jų 5 specializuoti bankai) ir 62 kredito unijos.  Praėjusiais metais jų Indėlių draudimo fondui sumokėtos draudimo įmokos sudarė 12,6 mln. eurų.

 

Išleidžiama nauja moneta, skirta olimpiadai

20 eurų sidabro moneta, skirta šią vasarą organizuojamai XXXII olimpiadai Tokijuje, į apyvartą bus išleista  2021 m. birželio 22 d. Taip nutarė Lietuvos banko valdyba.

Naujos monetos averso ir reverso grafinių projektų autorius – Vladas Žukas. PROOF kokybės monetų tiražas – 2 500 vnt. Monetos nukaldintos UAB „Lietuvos monetų kalykla“.

Lietuvos bankas anksčiau yra išleidęs šešias monetas, skirtas olimpiadoms Atlantoje (JAV), Sidnėjuje (Australija), Atėnuose (Graikija), Pekine (Kinija), Londone (Jungtinė Karalystė), Rio de Žaneire (Brazilija).