Lietuvos bankas
2021-04-30
11

Apsvarstyti European Merchant Bank priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai; išduotos dvi elektroninių pinigų įstaigos licencijos; išduota mokėjimo įstaigos licencija

Apsvarstyti European Merchant Bank priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai

Lietuvos banko valdyba apsvarstė pirmą kartą atlikto European Merchant Bank UAB priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rezultatus.

SREP metu buvo vertinta, ar banko turimos kapitalo bei likvidumo atsargos yra pakankamos banko prisiimtai rizikai padengti. Taip pat buvo įvertinta banko veiklos pradžia, skirtas dėmesys banko strategijos įgyvendinimui ir vidaus valdymo struktūros funkcionavimui.

Valdyba, susipažinusi su European Merchant Bank UAB SREP išvadomis, nustatė papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 2,3 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos. Nurodyta, kad papildomą kapitalo reikalavimo dydį bankas turi dengti bent 56,25 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo dalimi ir bent 75 proc. 1 lygio kapitalo dalimi.

Taip pat European Merchant Bank UAB įpareigotas iki 2021 m. gegužės 31 d. parengti ir pateikti Lietuvos bankui SREP metu nustatytų veiklos trūkumų ištaisymo ir rekomendacijų įgyvendinimo planą.

Lietuvos bankas, remdamasis atliktu SREP, įvertina, ar bankų sudaryti sandoriai, taikomos taisyklės, strategijos, procesai ir sistemos užtikrina tinkamą bankų rizikos valdymą, ar jų turimų kapitalo ir likvidumo atsargų pakanka prisiimtai (arba veiklos) rizikai padengti. Atsižvelgdamas į SREP rezultatus, Lietuvos bankas gali nurodyti bankams turėti tam tikrą papildomo kapitalo sumą, taikyti papildomus kapitalo pakankamumo reikalavimus.

European Merchant Bank UAB kapitalo pakankamumo rodiklis 2020 m. gruodžio 31 d. siekė 22,9 proc. ir buvo vykdomas su pakankamu rezervu. Banko turima specializuoto banko licencija galioja nuo 2018 m. gruodžio 14 d.

Išduotos dvi elektroninių pinigų įstaigos licencijos

Lietuvos banko valdyba išdavė Nayax Europe UAB ir UAB „BW SYSTEM OU“ elektroninių pinigų įstaigos licencijas, suteikiančias teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas.

Nayax Europe UAB turėjo mokėjimo įstaigos licenciją, suteikusią teisę teikti pinigų perlaidų paslaugą, bet paprašė vietoje jos išduoti elektroninių pinigų įstaigos licenciją, kad galėtų leisti ir išpirkti elektroninius pinigus ir teikti daugiau mokėjimo paslaugų, nei iki šiol galėjo, – tai ir grynųjų pinigų išėmimas, kredito pervedimai, mokėjimo priemonių išleidimas, ir mokėjimų apdorojimas. Įstaigos veikla ir toliau bus susijusi su tiesioginės akcininkės (100 %) – bendrovės Nayax Ltd (Izraelis) – kuriamomis ir rinkai teikiamomis atsiskaitymo negrynaisiais pinigais sistemomis prekybos vietoms be fizinės priežiūros (pvz., prekių automatams). Įstaiga visai bekontakčių atsiskaitymų sistemai (klientams, operatoriams) siūlys elektroninių pinigų ir mokėjimo paslaugas.

UAB „BW SYSTEM OU“, gavusi licenciją, ketina leisti ir išpirkti elektroninius pinigus ir teikti grynųjų pinigų išėmimo iš sąskaitos, kredito ar debeto pervedimų, mokėjimo priemonių išleidimo ir mokėjimų apdorojimo paslaugas. Pagrindinė jos numatoma veiklos rinka yra susijusi su Europos Sąjungos ir Japonijos tarpusavio prekyba. Įstaigos tiesioginis 100 proc. akcininkas yra Japonijos pilietis.

Išduota mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė Autopay Europe, UAB mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugas.

Įstaiga planuoja teikti paslaugas Lietuvoje bei Europos Sąjungoje, orientuojasi į Vokietijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ispanijos, Čekijos rinkas. Įstaigos vienintelis akcininkas yra įmonė Blue Media S.A., kuri yra Lenkijoje licencijuota mokėjimo paslaugas teikianti įstaiga.