Lietuvos bankas
2021-04-15
11

Išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija; kaip elgtis netekus elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigų licencijos.

Išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Paywho“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas – vykdyti mokėjimo operacijas, leisti mokėjimo priemones, apdoroti mokėjimus, vykdyti pinigų perlaidas.

Įstaiga planuoja teikti paslaugas Europos Sąjungoje ir Azijoje pirkėjams ir prekybininkams atsiskaityti už paslaugas ir prekes internetu platformose, turistams ir užsienyje gyvenantiems asmenims, jie turės galimybę atlikti mokėjimus keliomis skirtingomis valiutomis.

Įstaigos vienintelis tiesioginis akcininkas yra Singapūro pilietybę turintis asmuo.

 

Kaip elgtis netekus elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigų licencijos

Siekiant vienodos praktikos, Lietuvos banko valdyba patvirtino taisykles, kaip turėtų elgtis Lietuvoje veikiančios elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, jei jų veiklos licencija būtų sustabdyta ar panaikinta.

Joje detalizuojama, kaip konkrečiai reikia atsiskaityti su elektroninių pinigų turėtojais, mokėjimo paslaugų vartotojais, kokią informaciją reikia pateikti Lietuvos bankui.
Nustatyta, kad, sužinojus apie Lietuvos banko sprendimą sustabdyti arba panaikinti licencijos galiojimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privaloma apie tai informuoti klientus savo viešos komunikacijos kanalais, o per 5 darbo dienas asmeniškai informuoti klientus raštu arba naudojant kitą patvariąją laikmeną.

Komunikuojant privaloma atskleisti veiklos licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo pasekmes, paaiškinti, kad įstaiga apskritai neturi arba laikinai neturi teisės leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas, taip pat išaiškinti taikytiną atsiskaitymo su klientais tvarką.

Netekus licencijos, paslaugų su klientais sutartyse nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, privaloma grąžinti lėšas, kurios iš klientų buvo gautos elektroniniams pinigams išleisti.

Reikalavimuose taip pat nustatyta, kokia forma reikia informuoti Lietuvos banką apie elektroninių pinigų turėtojams ir mokėjimo paslaugų vartotojams grąžintas lėšas.