Lietuvos bankas
2021-02-12
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2022 metų eurų monetų išleidimo planą ir  nutarė, kad vienu Europos elektroniniu formatu (angl. European Single Electronic Format, ESEF) emitentai privalės rengti 2021 metų ir vėlesnių metų ataskaitas. 

2022 metais – vienuolika naujų kolekcinių ir proginių eurų monetų ir monetų rinkinys
Kitais metais Lietuvos bankas išleis aštuonias įvairių nominalų kolekcines eurų monetas ir tris 2 Eur nominalo progines su Lietuvos nacionaline puse eurų monetas, taip pat ir apyvartinių eurų monetų numizmatinį rinkinį. Taip nutarė Lietuvos banko valdyba, patvirtinusi 2022 metų eurų monetų išleidimo planą.

Tęsiant monetų seriją „Mano pasakos“, pirmąjį ketvirtį planuojama išleisti 5 Eur sidabro ir 1,50 Eur spalvotųjų metalų lydinio monetas, skirtas pasakai „Zuikis puikis“.

Antrąjį ketvirtį numatyta išleisti 10 Eur sidabro monetą „Nėra planetos B“, skirtą gamtos apsaugai, ir 2 Eur proginę monetą, skirtą Lietuvos krepšinio 100-mečiui.

Trečiąjį ketvirtį bus išleistos tokios monetos: Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui skirta 50 Eur aukso moneta, Lietuvos banko 100 metų sukakčiai skirtos 50 Eur aukso moneta, 20 Eur sidabro ir 1,50 Eur spalvotųjų metalų lydinio monetos, Erasmus programos 35-mečiui skirta 2 Eur proginė moneta. Ši 2 Eur moneta bus išleista kartu su kitomis euro zonos valstybėmis Europos Komisijos iniciatyva.

Ketvirtąjį ketvirtį numatyta išleisti 20 Eur sidabro monetą, skirtą dirbtiniam intelektui, ir, tęsiant seriją „Lietuvos etnografiniai regionai“, – 2 Eur proginę monetą, skirtą Suvalkijai.

2022 m. laidos apyvartinių eurų monetų numizmatinį rinkinį, kurį sudarys po vieną 1, 2, 5, 10, 20 ir 50 euro centų, 1 ir 2 eurų monetą su Lietuvos nacionaline puse, numatyta išleisti 2022 m. pirmąjį ketvirtį.

Emitentai turės galimybę pasirinkti metinių ataskaitų formatą
Teikdamos 2020 metų ataskaitas Lietuvoje įregistruotos bendrovės, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, galės rinktis, ar jas rengti ir skelbti tokiu pačiu formatu kaip ir iki šiol, ar naujuoju – vienu Europos elektroniniu formatu (angl. European Single Electronic Format, ESEF). Lietuvos banko valdybos priimtame nutarime nurodyta, kad ESEF formatu emitentai privalės rengti 2021 metų ir vėlesnių metų ataskaitas. 

Naujasis elektroninis ataskaitų teikimo formatas turėjo būti taikomas visų Europos Sąjungos (ES) emitentų metinėms ataskaitoms, kurių finansiniai metai prasideda 2020 metų sausio 1 d. arba vėliau. Atsižvelgdami į sudėtingą dėl COVID-19 pandemijos poveikio susidariusią situaciją, ES Parlamentas ir Taryba nusprendė leisti valstybėms narėms atidėti šio reikalavimo taikymą. Lietuva nusprendė pasinaudoti šia galimybe, todėl priimtas atitinkamas Lietuvos banko valdybos nutarimas.

Naujuoju ESEF formatu parengtos ES emitentų metinės ataskaitos bus palyginamos, vienodai suprantamos, sumažės klaidų tikimybė, skaitmeniniu būdu apdorojamos – finansinių ataskaitų vartotojai galės gauti aukštos kokybės, įvairiapusišką informaciją savo sprendimams priimti.

Emitentų metinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada turi būti paskelbtos ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.