Lietuvos bankas
2020-12-09
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ataskaitų rengimo ir teikimo taisykles ir naujo apyvartinių eurų monetų numizmatinio rinkinio išleidimą.

IISKIS valdytojams – daugiau aiškumo
Lietuvos bendrovės, valdančios informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus (IISKIS), nuo šiol duomenis apie savo veiklą Lietuvos bankui teiks pagal bendrą standartą.
Tai numatyta Lietuvos banko valdybos patvirtintose IISKIS pusmečio veiklos ataskaitos rengimo ir teikimo taisyklėse, kurios, tikimasi, padės geriau ir tiksliau vertinti investicijų valdytojų teikiamas ataskaitas ir efektyviau atlikti kitus priežiūrinius veiksmus.

Taisyklėse nustatyta, kokius duomenis valdytojai turi teikti pagal IISKIS įstatymą, aiški bendra duomenų teikimo forma ir kaip duomenys turi būti pateikti Lietuvos bankui.

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos atlikta analizė parodė, kad iki šiol IISKIS valdytojų teikiami duomenys dažnu atveju buvo interpretuojami savaip, nebuvo aiškumo, kada ir ką tiksliai reikia teikti ataskaitose ir kokiu formatu jos turi būti teikiamos.

Svarbu pažymėti, kad šiuo projektu administracinė našta rinkos dalyviams nėra didinama, nes ataskaitos šablonas sudarytas išaiškinant IISKIS įstatymo 53 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Kitų metų pradžioje – naujas monetų rinkinys
2021 m. laidos apyvartinių eurų monetų numizmatinis rinkinys bus išleistas 2021 m. sausio 14 d. Taip nutarė Lietuvos banko valdyba.

Numizmatinį rinkinį sudaro po vieną 2021 m. laidos 1, 2, 5, 10, 20 ir 50 euro centų, 1 euro ir 2 eurų su Lietuvos nacionaline puse apyvartinę monetą. Rinkinio tiražas – 6 000 vnt., kaina – 20 eurų, monetų kokybė – BU.   

Nuo 2021 m. sausio 7 d. šiuos rinkinius bus galima užsisakyti el. parduotuvėje www.monetos.lb.lt. Įsigyti kasose jų bus galima nuo išleidimo dienos.

Lietuvos bankas apyvartinių monetų numizmatinius rinkinius yra išleidęs 2015, 2018, 2019 ir 2020 m.