Lietuvos bankas
2020-11-26
  • lb-sprendimai.jpg
     
11

Finansų rinkos dalyviams bus keliami reikalavimai IT ir saugumo rizikos valdymo priemonių, apibrėžti kriterijai dėl teisės aktų pažeidimų pripažinimo mažareikšmiais, o UAB „ConnectPay“ licencija papildyta teise teikti dvi papildomas mokėjimo paslaugas.

IT rizikoms valdyti – nauji reikalavimai
Lietuvos finansų rinkos dalyviai nuo šiol turės atitikti reikalavimus dėl informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir saugumo rizikos valdymo priemonių.

Tai numatyta Lietuvos banko valdybos patvirtintame apraše. Aprašas parengtas vadovaujantis Europos bankininkystės institucijos (EBI) nustatytomis šios srities gairėmis.

Bankai, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, finansų maklerio įmonės bei užsienio valstybių šių subjektų filialai, įsteigti Lietuvoje, o taip pat centrinės kredito unijos ir kredito unijos turi imtis veiksmų valdant IRT ir saugumo riziką visose veiklos srityse, o mokėjimo paslaugų teikėjai turi imtis veiksmų valdant operacinę ir saugumo riziką, susijusią su jų teikiamomis mokėjimo paslaugomis.

Daugiau aiškumo, kas yra mažareikšmis pažeidimas
Lietuvos bankas apibrėžė kriterijus, kuriais vadovaujantis teisės aktų pažeidimai galės būti pripažįstami mažareikšmiais.

Tai bus aktualu tiek tais atvejais, kai bankas spręs klausimą dėl poveikio priemonės taikymo, tiek tada, kai spręs, ar pradėti patikrinimą pagal pateiktą skundą arba pranešimą apie galimą finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą. Tokių kriterijų formalizavimas teisės akte įneš papildomo skaidrumo poveikio priemonių taikymo procese.

Specialų tvarkos aprašą dėl teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu parengė Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, o patvirtino Lietuvos banko valdyba.

Teisės aktų mažareikšmiškumas bus apsprendžiamas pagal tai, kokie teisės aktų reikalavimai pažeisti, kiek nuo jų nukrypta, koks yra pažeidimo mastas, ar pažeidimas yra vienkartinis ir kiek laiko jis truko, kokius padarinius pažeidimas sukėlė, ar teisės aktas buvo padarytas išimtinai dėl techninės ar žmogiškosios klaidos.

Lietuvos banko įstatymas nustato, kad Lietuvos bankas, svarstydamas ar taikyti įstatymuose nustatytas poveikio priemones, gali netaikyti poveikio priemonių, jei pažeidimas yra mažareikšmis. Spręsdamas dėl pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu, Lietuvos bankas iki šiol tik neformaliai vadovavosi apraše nurodytais kriterijais.

Naujos paslaugos
Lietuvos banko valdyba nusprendė patenkinti UAB „ConnectPay“ prašymą papildyti jos turimą elektroninių pinigų įstaigos licenciją teise teikti dvi papildomas mokėjimo paslaugas – mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos.

Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimo metu įstaiga mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu mokėjimo nurodymą inicijuos iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje. Sąskaitos informacijos paslaugos teikimo metu vartotojui bus internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias jo turimas mokėjimo sąskaitas kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje arba kelių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose.

Įstaigai elektroninių pinigų įstaigos licencija buvo išduota 2018 m. sausio 16 d.