Lietuvos bankas
2020-10-13
11

Lietuvos banko valdyba nutarė laikinai priimti saugoti Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus eksponatus, sumažino administracinę naštą sutelktinio finansavimo platformų operatoriams ir kai kuriems rinkos dalyviams pakeitė atskaitomybės reikalavimus.

Vėl priims saugoti muziejaus eksponatus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus rekonstrukcijos metu laikinai saugos savo eksponatus Lietuvos banko rūmų Kaune individualių seifų saugykloje ir techniškai bei saugumo požiūriu pritaikytose patalpose. Muziejaus prašymu Lietuvos banko valdyba suteikė teisę eksponatų saugojimui iki 2023 m. gruodžio mėn. naudoti bendro ploto negyvenamąsias administracinės paskirties patalpas, esančias Maironio g. 25, Kaune. 

Muziejus kreipėsi į Lietuvos banką prašydamas laikinai priimti eksponatus prisiminęs Antrojo pasaulinio karo metų unikalią patirtį. Tada 1943 m. Lietuvos banko seife buvo paslėpta dalis M. K. Čiurlionio paveikslų kartu su kitu muziejaus turtu, baiminantis dėl jų saugumo ir išvežimo į Vokietiją. Ten jie išbuvo likusį karo laikotarpį, o ir po jo, Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, jų perkelti į gerokai apniokotą muziejų neskubėta. 1946 m. Nemuno potvyniui apsėmus banko rūsius, paslėptas turtas buvo gelbėjamas ir perkeliamas į muziejų. 

2022 m. Lietuvos bankas minės įkūrimo 100-metį, o 2025 m. sukaks 150 metų, kai gimė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Lietuvos bankas svarsto galimybę bendradarbiauti su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi minint šias iškilias istorines datas.

Mažinama administracinė našta
Lietuvos banko valdybos nutarimu šalyje veikiantiems sutelktinio finansavimo platformų operatoriams nereikės teikti kai kurių ketvirtinių veiklos ataskaitų duomenų, kurie yra neaktualūs vykdant priežiūrinę veiklą. 

Tikimasi, kad šių duomenų rinkimo atsisakymas sumažins sutelktinio finansavimo platformų operatoriams tenkančią administracinę naštą, o papildomai įtraukta viena duomenų skiltis padės geriau ir tiksliau vertinti santykį tarp sutelktinio finansavimo platformose išmokėtų bei grąžintų paskolų ir efektyviau atlikti kitus priežiūrinius veiksmus.

Nauji atskaitomybės reikalavimai
Lietuvos banko valdybos nutarimu buvo pakeisti statistinės atskaitomybės nuostatai, aktualūs vertybinių popierių turinčioms ir juos saugančioms pinigų finansų įstaigoms ir sąskaitų tvarkytojams. 

Pagal Lietuvos banko Priežiūros tarnybos reikalavimus, buvo išplėstas nuostatuose esančių atskaitingųjų agentų sąrašas, į jį įtraukiant centrines kredito unijas, o statistinė ataskaitos forma (VPT-01) papildyta nauju elementu – vidiniu portfeliu (pagal Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų metodą), kurio pildymas privalomas tik dėl bankų, užsienio bankų filialų ir centrinių kredito unijų turimų vertybinių popierių. 

Nauji reikalavimai įsigalios nuo 2021 m. balandžio kovo mėn.