Lietuvos bankas
2020-09-30
  • valdybos-nutarimai (1).jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba nekeitė anticiklinio kapitalo rezervo normos, sumažino atskaitomybės naštą ir nustatė dviejų monetų išleidimo datas ir patvirtino jų etalonus.

Nekeičiama 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo norma
Lietuvos banko valdyba nutarė nekeisti bankams taikomos anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normos ir nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. palikti galioti 2020 m. balandžio 1 d. sumažintą 0 proc. AKR normą. Sumažinta AKR norma padidina kredito įstaigų galimybes palaikyti skolinimo pasiūlą ir taip prisideda mažinant neigiamą COVID-19 įtaką šalies ekonomikai. 

Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į COVID-19 sukeltas pasekmes Lietuvos ekonomikai ir finansų sistemai. Atšaukus karantiną, dalis jo paveiktų įmonių ir toliau patiria sunkumų dėl susitraukusios vidausir užsienio paklausos bei likvidumo trūkumo. Verslui susiduriant su finansiniais sunkumais, neigiamai veikiama ir namų ūkių finansinė padėtis – dėl išaugusio nedarbo dalis gyventojų praranda pajamas, dalies jų pajamos sumažėja. Dėl staigaus ekonomikos nuosmukio ir vis dar esančio neapibrėžtumo mažėja kredito prieinamumas privačiajam ne finansų sektoriui. Kita vertus, nemažą sumažėjusio kredito įmonėms srauto dalį atsvėrė finansinės valstybės pagalbos priemonės COVID-19 sukeltos krizės metu.

Planuojama, kad AKR norma nebus didinama bent iki 2021 m. balandžio 1 d., t. y. jei, pagerėjus padėčiai, būtų nutarta ją padidinti, ji būtų pradėta taikyti ne anksčiau kaip 2022 m. balandžio 1 d. (padidinta AKR norma paprastai įsigalioja po 12 mėn. pereinamojo laikotarpio). Indikacinis laikotarpis priklausys ir nuo tolesnės ekonomikos bei finansų sistemos raidos. 

Sprendimą pagrindžianti medžiaga skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje

Mažinama atskaitomybės našta
Lietuvos banko valdybos nutarimu Lietuvos bankams ir užsienio bankų filialams nereikės teikti Makroprudencinės ataskaitos MPA-01 formos duomenų. Jos duomenys bus gaunami iš naujosios Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB). Ją naudojant yra galimybė gauti Lietuvos bankui reikalingus suvestinius duomenis apie paskolas.

Duomenis apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas į naująją PRDB teikia mūsų šalyje įsteigti bankai (kartu jie teikia ir savo kontroliuojamųjų įmonių duomenis), užsienio bankų filialai, specializuoti bankai, centrinės kredito unijos, kredito unijos, vartojimo kredito davėjai, tarpusavio skolinimo platformos operatoriai, sutelktinio finansavimo platformų operatoriai ir kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjai. Su savo duomenimis, esančiais PRDB, gali susipažinti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Išleidžiamos dvi naujos monetos
Lietuvos banko valdyba nustatė dviejų monetų išleidimo datas ir patvirtino jų etalonus. 10 eurų kolekcinė sidabro, skirta Vilniaus Gaono (Elijo ben Saliamono Zalmano) 300-osioms gimimo metinėms, bus išleista į apyvartą 2020 m. spalio 20 d. Jos tiražas – 2 500 vnt. Šios monetos averso ir reverso grafinius projektus sukūrė autoriai Viktorija Sideraitė-Alon, Jūratė Juozėnienė ir Albinas Šimanauskas.

2 eurų proginė moneta, skirta Kryžių kalnui (kryždirbystė įrašyta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialus kultūros paveldo sąrašą), bus išleista į apyvartą 2020 m. lapkričio 4 d. Monetos tiražas – 0,5 mln. vnt., iš jų 5 tūkst. vnt. – BU kokybės numizmatinėje pakuotėje. Monetos nacionalinės pusės (averso) grafinį projektą sukūrė Rytas Jonas Belevičius.