Lietuvos bankas
2020-03-10
  • lb-sprendimai.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba skyrė Mindaugui Pupieniui baudą už manipuliavimą rinka ir UAB Nandi Finance išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

Paskirta bauda už manipuliavimą rinka
Lietuvos banko valdyba skyrė Mindaugui Pupieniui 5 000 eurų baudą už manipuliavimą rinka įsigyjant ir parduodant dviejų bendrovių akcijas reguliuojamoje rinkoje. Tokie veiksmai draudžiami pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 15 straipsnio nuostatas.

Pažeidimą Lietuvos bankas nustatė atlikęs tyrimą, kai gavo pranešimus apie įtartinus sandorius dėl AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ akcijų. Įtarimų sukėlė tai, kad sandoriai buvo sudaryti tarp trijų tų pačių šalių, kurių veiksmai, kaip atrodė, buvo koordinuojami, pavedimai pirkti (parduoti) ėjo vienas paskui kitą po kelių sekundžių, buvo derinamos kainos ir kiekiai, visų šalių prekyba vertybiniais popieriais paprastai buvo pradedama ir stabdoma tuo pačiu metu. Lietuvos bankas nustatė, kad Mindaugas Pupienis, naudodamasis keliomis finansinių priemonių sąskaitomis, teikė pavedimus ir įsigijo AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ akcijų ir jas pardavė, tokiais veiksmais siuntė melagingus ir klaidinančius signalus dėl šių finansinių priemonių pasiūlos, paklausos bei kainos ir taip pažeidė sąžiningos prekybos reguliuojamoje rinkoje taisykles. 

Už manipuliavimą rinka ar bandymus tai daryti teisės aktuose yra numatytos didžiulės baudos – iki 5 mln. Eur. Šiuo atveju Lietuvos bankui nustatant baudos dydį, be kitų Lietuvos banko įstatyme nurodytų aplinkybių, reikšmingą įtaką turėjo tai, kad pažeidimą padaręs asmuo pripažino nustatytus pažeidimus, dėl jų nuoširdžiai gailėjosi, savo iniciatyva Lietuvos bankui pateikė paaiškinimus dėl padaryto pažeidimo aplinkybių. 

UAB Nandi Finance išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė UAB Nandi Finance elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme numatytas mokėjimo paslaugas. Įstaiga ketina vykdyti vietinius ir tarptautinius atsiskaitymus, periodinius mokėjimus, leisti mokėjimo priemones, apdoroti gaunamus mokėjimus. Savo paslaugas įstaiga planuoja siūlyti į tarptautinę rinką orientuotoms Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse narėse įsisteigusioms įmonėms ir fiziniams asmenims. Įstaigos akcininkai – Lietuvos piliečiai, jau turintys patirtį finansinių paslaugų rinkoje.

Licencija išduota su sąlyga, kad prieš pradėdama teikti licencines finansines paslaugas UAB Nandi Finance Lietuvos bankui pateiks kopiją sutarties, sudarytos su Lietuvos Respublikos kredito įstaiga (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą mūsų šalyje), kitos valstybės narės kredito įstaiga ar valstybės narės centriniu banku (išskyrus su Lietuvos banku) ir patvirtinančios elektroninių pinigų turėtojų ir (ar) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų (eurais ir (ar) kitomis planuojamų gauti lėšų valiutomis) apsaugą.