Lietuvos bankas
2019-10-08
11

Lietuvos banko valdyba išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją Opal Transfer EU, UAB, pakeitė kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisykles, nustatė reikalavimus dėl prospekto ir informacinio dokumento išleidžiant vertybinių popierių emisijas ir patvirtino dviejų monetų etalonus.

Stiprinamas kredito unijų kapitalas
Siekdama, kad kredito unijų kapitalas būtų kokybiškas ir tvarus, gebantis padengti nuostolius nedarant poveikio kredito unijos tęstinei veiklai, Lietuvos banko valdyba pakeitė kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisykles. Pasikeitus reikalavimams, nustatyta, kokia turėtų būti kredito unijų kapitalo struktūra, t.y. I ir II lygio kapitalo santykis, ir papildomai nustatyta, kad II lygio kapitalo priemonės – privilegijuotieji pajai – turi atitikti tam tikras sąlygas norint juos įtraukti į II lygio kapitalą. 

Kadangi II lygio kapitalo kokybė yra žemesnė nei I lygio kapitalo, nustatyti apribojimai kredito unijų I ir II lygio kapitalo santykiui. Nuo 2023 m. gruodžio 31 d. II lygio kapitalas negalės būti didesnis nei trečdalis I lygio kapitalo. Apribojimų santykis nustatytas atsižvelgiant į kitiems rinkos dalyviams taikomus reikalavimus ir tarptautinę praktiką (Bazelio standartus, Kapitalo reikalavimų reglamentą). Šiuo metu II lygio kapitalas negali būti didesnis negu I lygio kapitalas.

Tikimąsi, kad pakeitimai padės sustipinti kredito unijų kapitalą. 

Nustatyti reikalavimai dėl prospekto ir informacinio dokumento išleidžiant vertybinių popierių emisijas
Lietuvos banko valdyba priėmė du nutarimus, kad būtų įgyvendinti Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose numatyti nauji reikalavimai dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą,  ir dėl privalomo skelbti informacinio dokumento išleidžiant vidutinio dydžio vertybinių popierių emisijas bei sudarant vidutinio dydžio sutelktinio finansavimo sandorius. 

Patvirtintas Vertybinių popierių prospekto tikrinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas, kuriame apibrėžta vertybinių popierių prospekto projekto pateikimo Lietuvos bankui, jo tikrinimo ir tvirtinimo tvarka, nurodyti prospekto kalbos reikalavimai. Iki šiol tie klausimai buvo reguliuojami specialiomis taisyklėmis, kurias pakeitė naujasis aprašas.

Taip pat patvirtintas atnaujintas Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai siūlant vidutinio dydžio emisijas ir sudarant vidutinio dydžio sutelktinio finansavimo sandorius, rengimo ir skelbimo tvarkos aprašas. Jis taikomas emitentams, ketinantiems Lietuvoje viešai siūlyti vidutinio dydžio perleidžiamųjų vertybinių popierių emisijas, taip pat sutelktinio finansavimo projektų savininkams, ketinantiems sutelktinio finansavimo platformose sudaryti vidutinio dydžio sutelktinio finansavimo sandorius, nepriklausomai nuo finansavimo sandorio rūšies. 

Išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją Opal Transfer EU, UAB.  Ją turėdama bendrovė galės savo klientams teikti elektroninių pinigų leidimo (ir išpirkimo) ir tam tikras mokėjimo paslaugas. 

Įstaiga informavo sieksianti mobiliosios piniginės pagalba palengvinti atsiskaitymus fiziniams asmenims bei įmonėms, kurioms aktualūs internetiniai mokėjimai, atsiskaitymai už prekes bei paslaugas, naudojimasis bankomatų paslaugomis. Tikslinė rinka – Lietuva bei kitos Europos Sąjungos šalys. 

Patvirtinti dviejų monetų etalonai
Lietuvos banko valdyba patvirtino dviejų monetų - kolekcinės 10 eurų sidabro monetos, skirtos lyčių lygybei, ir proginės 2 eurų monetos, skirtos Aukštaitijai, etalonas. Juos nukaldino UAB „Lietuvos monetų kalykla“, kuri kaldins ir abiejų monetų tiražus.

Moneta, skirta lyčių lygybei, į apyvartą bus išleista 2019 m. spalio 30 d. Šios monetos averso ir reverso grafinius projektus sukūrė Antanas Pocevičius. Moneta yra proof kokybės, 23,30 g svorio, jos tiražas – 2 500 vnt. 

Monetą, skirtą Aukštaitijai, numatoma išleisti į apyvartą 2020 m. pirmąjį ketvirtį. Šios monetos nacionalinės pusės (averso) grafinį projektą sukūrė Rolandas Rimkūnas. Monetos tiražas – 0,5 mln. vnt., iš jų 5 tūkst. vnt. – BU kokybės numizmatinėje pakuotėje.