Lietuvos bankas
2019-09-23
  • lb-sprendimai.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino nauja redakcija išdėstytas Kredito reklamos taisykles, pakeitė Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimus, išdavė elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos licencijas.

Patvirtintos Kredito reklamos taisyklės
Lietuvos banko valdyba patvirtino nauja redakcija išdėstytas Kredito reklamos taisykles. Jose nustatyti vartojimo kredito ir su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito reklamos turinio, pateikimo pobūdžio ir kokybės reikalavimai, taip pat nurodyti kredito reklamos tipinio pavyzdžio kriterijai.

Taisyklių reikalavimai taikomi bet kokia forma (tekstine, vaizdine arba garsine) ir bet kokiomis reklamos pateikimo priemonėmis (reklama spaudoje, televizijoje, radijuje, interneto svetainėje, elektroninio pašto žinutėje, trumpojoje (SMS) žinutėje, skrajutėje, plakate ar pan.) skleidžiamai kredito, teikiamo pagal Vartojimo kredito įstatymą ir Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą reklamai. Taisyklės įsigalios 2019 m. gruodžio 31 d.

Šios taisyklės patvirtintos siekiant suvienodinti būsto ir vartojimo kreditų reklamos reguliavimo praktiką bei priežiūros veiksmingumą, nes šiuo metu galioja skirtingi privalomi teisės aktai ir rekomendacijos.

Sumažinta ataskaitų apimtis, daugiau investavimo galimybių
Lietuvos banko valdyba pakeitė Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimus, siekdama sumažinti administracinę naštą investicinį gyvybės draudimą vykdantiems draudikams ir praplėsdama investavimo objektų, į kuriuos gali būti investuojamas investicinio gyvybės draudimo turtas, sąrašą.

Nustatyta, kad draudikai, kiekvienais metais rengdami investicinio gyvybės draudimo turto ataskaitas (jos skelbiamos draudikų interneto svetainėse, kad investicinio gyvybės draudimo sutartis sudarę draudėjai, pasirinkę vieną ar kitą draudiko siūlomą investavimo kryptį, galėtų sužinoti apie investicijas, į kurias yra investuojamos jų lėšos) gali neteikti detalios informacijos apie tas investicines priemones, kurių dalis, palyginti su visu investavimo krypties investicinio gyvybės draudimo turtu, sudaro nereikšmingą dalį – mažiau nei 0,5 proc. Informacija apie nereikšmingą dalį sudarančias investicines priemones bus pateikiama pagal nustatytas investicinių priemonių grupes, nurodant tik jų suminę bendrą rinkos vertę eurais ir jų bendrą dalį, palyginti su visu investavimo krypties turtu, procentais.

Galimų investicinio gyvybės draudimo turto investavimo objektų spektras praplėstas numatant galimybę investuoti į struktūrines investicines priemones, atitinkančias Lietuvos banko nustatytus reikalavimus.

Išduotos elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos licencijos
Lietuvos banko valdyba išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją bendrovei UAB „epayblock“, mokėjimo įstaigos licenciją – Flywire Europe, UAB. 

Elektroninių pinigų įstaigos licenciją gavusi UAB „epayblock“ sieks mobiliosios piniginės pagalba palengvinti atsiskaitymus mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurioms aktualūs internetiniai mokėjimai, atsiskaitymai už prekes bei paslaugas. Įstaiga daug dėmesio numato skirti įmonėms, užsiimančioms tarptautine prekyba internetu. Tikslinė rinka – Lietuva ir kitos Europos Sąjungos šalys. 

Flywire Europe, UAB, turėdama mokėjimo įstaigos licenciją, per savo platformą ketina mokymosi įstaigoms ir verslo klientams siūlyti efektyvius mokėjimo sprendimus. Įstaiga tikisi, kad jos paslaugomis naudosis ne tik už studijas mokantys Lietuvos piliečiai, bet ir studentai iš užsienio.