Lietuvos bankas
2019-03-28
  • Fotolia_93775352_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba paliko galioti šalies bankams anksčiau nustatytą reikalavimą nuo 2019 m. birželio 30 d. taikyti 1 proc. dydžio anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normą; išdavė dvi naujas mokėjimo įstaigos licencijas ir patvirtino 2 eurų proginės monetos, skirtos sutartinėms, etaloną.

Uždavinys bankams kaupti kapitalą nesikeičia

Lietuvos banko valdyba paliko galioti šalies bankams anksčiau nustatytą reikalavimą nuo 2019 m. birželio 30 d. taikyti 1 proc. dydžio anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normą. Toks sprendimas priimtas įvertinus pastarojo meto šalies finansų sistemos ir ekonomikos raidos tendencijas. 
Lietuvos banko vertinimu, iš skolinimo ir nekilnojamojo turto (NT) rinkų analizės matyti, kad susiformavusių reikšmingų disbalansų šalies finansų sistemoje nėra, tačiau finansinis ciklas Lietuvoje šiuo metu yra pakilimo fazėje. Kai aktyvumas kredito ir NT rinkose yra nemažas, šalies ekonomika auga, o kredito įstaigų pelningumas yra geras, siekiama, kad bankų sukaupto AKR norma būtų 1 proc. Toks sprendimas priimtas 2018 m. birželio mėn.
Pagrindinis šios finansinio stabilumo užtikrinimo priemonės taikymo tikslas – bankų sistemai turėti pakankamą kapitalo rezervą galimiems bankų nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju ar ekonomikos nuosmukio metu. Lietuvos bankas AKR normą peržiūri kas ketvirtį įvertinęs situaciją kredito ir NT rinkoje. Nuo 2018 m. pabaigos galioja 0,5 proc. norma.

Naujausio sprendimo dėl AKR normos pagrindimą rasite čia.

Išduotos dvi naujos mokėjimo įstaigos licencijos 

Lietuvos banko valdyba išdavė dvi naujas mokėjimo įstaigos licencijas, suteikiančias teisę teikti Mokėjimų įstatyme nurodytą mokėjimo paslaugą – pinigų perlaidas.
Steigiama Kuan Financial, UAB, teiks pinigų perlaidų paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios užsiima internetine prekyba ir pardavinėja prekes, naudodamosi internetinėmis prekybos platformomis. Vienintelis tiesioginis įstaigos akcininkas bus Kinijos Liaudies Respublikos pilietis, gyvenantis Londone.
Licenciją gavusi UAB „Best Finance“ numato aptarnauti migrantus, turistus ir studentus Europos Sąjungos šalyse bei Lietuvoje, kurie norės gauti lėšas arba pervesti jas artimiesiems. Taip pat numato bendradarbiauti su verslo sektoriumi Lietuvoje. Įstaigos vienintelis tiesioginis akcininkas yra Rusijos pilietis.

Sutartinėms skirta moneta – liepos 10-ąją

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2 eurų proginės monetos, skirtos sutartinėms, lietuvių daugiabalsėms dainoms (įrašytoms į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą) etaloną. Nutartą ją į apyvartą išleisti 2019 m. liepos 10 d.
Šios monetos nacionalinės pusės (averso) grafinį projektą sukūrė Liudas Parulskis. Monetas kaldins UAB Lietuvos monetų kalykla. Monetos tiražas – 0,5 mln. vnt., iš jų 5 tūkst. vnt. – BU kokybės numizmatinėje pakuotėje.