Lietuvos bankas
2018-12-31
  • lb-sprendimai.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba paliko galioti  1 proc. dydžio anticiklinio kapitalo rezervo normą ir patvirtino aprašus, kuriuose išsamiai nurodyta, kokias priežiūrai reikalingas ataskaitas turi sudaryti ir teikti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos. 

Lieka galioti reikalavimas bankams kaupti papildomas kapitalo atsargas

Apžvelgusi pastarojo meto šalies finansų sistemos ir ekonomikos tendencijas, kredito ir nekilnojamojo turto (NT) rinkų raidą, Lietuvos banko valdyba paliko galioti prieš pusmetį šalies bankams nustatytą reikalavimą nuo 2019 m. birželio 30 d. taikyti 1 proc. dydžio anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normą. 2018 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo Lietuvos banko dar 2017 m. pabaigoje nustatyta 0,5 proc. AKR norma.
Kreditavimo ir NT rinkos aktyvumas tebėra didelis, bankų pelningumas geras, ekonomika auga sparčiai, todėl dabar yra palankus metas didinti kapitalo rezervus ir taip pasirengti galimiems nepalankiems iššūkiams ateityje. 

Lietuvos bankas AKR normą peržiūri kas ketvirtį įvertinęs situaciją kredito ir NT rinkoje. Pagrindinis šios finansinio stabilumo užtikrinimo priemonės taikymo tikslas – bankų sistemai turėti pakankamą kapitalo rezervą galimiems bankų nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju ar ekonomikos nuosmukio metu.

Naujausio sprendimo dėl AKR normos pagrindimą rasite čia.

Elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos teiks daugiau informacijos 

Lietuvos banko valdyba patvirtino du aprašus, kuriuose išsamiai nurodyta, kokias priežiūrai reikalingas ataskaitas apie savo veiklą ir kada turi sudaryti ir teikti Lietuvos bankui elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigos. Taip pat patvirtintos devynios finansinių ir veiklos ataskaitų formos ir šešios pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų formos.

Patvirtintos naujos finansinės ir veiklos ataskaitos užtikrins veiksmingą reikalavimų dėl lėšų atskyrimo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose vykdymo kontrolę, padės operatyviau įvertinti įstaigų veiklos tęstinumui kylančias grėsmes. Duomenys apie gautus skundus leis atkreipti dėmesį į paslaugų teikimo spragas. Duomenys apie suteiktas paskolas mokėjimams vykdyti ir apie teikiamas paslaugas leis įvertinti, ar įstaigos laikosi licencijavimo metu deklaruoto veiklos modelio, suprasti įstaigoms bei jų klientams kylančios rizikos pobūdį. Pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtose ataskaitose pateikti duomenys bus naudojami Lietuvos banke vertinant pinigų plovimo riziką. Šiose ataskaitose nustatytas standartizuotas informacijos pateikimas, todėl Lietuvos bankas atsisakys ankstesnės praktikos rinkti duomenis iš įstaigų naudodamas klausimynus.

Dauguma naujų ataskaitų turės būti sudaromos teikiant Lietuvos bankui informaciją apie 2019 m. pirmojo ketvirčio ir vėlesnę veiklą, kai kurios ataskaitos apims kitus laikotarpius. 2018 m. ketvirtojo ketvirčio ataskaitinio laikotarpio priežiūrai skirtos finansinės ir kitos ataskaitos Lietuvos bankui turės bus pateikiamos pagal iki šiol galiojusias nuostatas.