Lietuvos bankas
2018-12-17
  • lb-sprendimai.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba įvertino AB Šiaulių bankas patikrinimo rezultatus, patvirtino naujus bazinio pensijų anuiteto dydžius, išdavė UAB "Paystra" mokėjimo įstaigos licenciją, nustatė, kokias monetas Lietuvos bankas išleis 2020 m.

Atliktas AB Šiaulių banko priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas
Lietuvos banko valdybai pristatyti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atlikto AB Šiaulių banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai. Per šį procesą įvertintos visos banko veiklos sritys, kuriose jis susiduria su reikšminga rizika, taip pat įvertinti valdymas ir vidaus kontrolė bei banko kapitalo poreikis. 

Atsižvelgdama į tai, Lietuvos banko valdyba AB Šiaulių bankui nustatė papildomo kapitalo reikalavimo dydį, kuris sudaro 0,9 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos. Papildomą kapitalo reikalavimo dydį AB Šiaulių bankas turi dengti bendru 1 lygio nuosavu kapitalu, t. y. AB Šiaulių bankas turės tenkinti šiuos minimalius nuosavų lėšų reikalavimus: 8,4 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą ir 11,9 proc. bendro kapitalo pakankamumo koeficientą. 

Be to, AB Šiaulių bankui rekomenduota palaikyti 1 proc. nustatyto kapitalo reikalavimo perviršį, kuris turėtų būti įtrauktas į banko kapitalo planavimo ir rizikos valdymo sistemas, įskaitant norimos prisiimti rizikos valdymo sistemą ir gaivinimo planavimą.

UAB „Paystra“– mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Paystra“ mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas kai kurias mokėjimo paslaugas. Įstaiga, gavusi mokėjimo įstaigos licenciją, veiks kaip „Fintech“ įmonė, elektroniniam verslui teiksianti gaunamų mokėjimų apdorojimo bei mokėjimo paslaugas.
Įstaigos 100 % kapitalo priklauso UAB "European Payments", kurią valdo Islandijos bendrovių holdingas.  

Nustatytos naujų monetų ir numizmatinio rinkinio išleidimo datos
Lietuvos banko valdyba nustatė 2019 metų laidos apyvartinių eurų monetų numizmatinio rinkinio ir stintų žvejybai viliojant bei Užgavėnėms skirtų monetų išleidimo datas.  

2019 metų laidos apyvartinių eurų monetų numizmatinį rinkinį besidominantieji monetomis galės įsigyti nuo 2019 m. sausio 10 d. Numizmatiniame rinkinyje bus po vieną 2019 metų laidos 1 euro cento, 2, 5, 10, 20 ir 50 euro centų, 1 euro ir 2 eurų su Lietuvos nacionaline puse apyvartinę monetą. Monetų kokybė – BU.

10 eurų (proof kokybės sidabro) ir 1,50 euro (unc kokybės vario ir nikelio lydinio) kolekcinės monetos, skirtos stintų žvejybai viliojant (iš serijos „Lietuvos gamta“), į apyvartą bus išleistos 2019 m. sausio 29 d. 5 eurų (proof kokybės sidabro) ir 1,50 euro (unc kokybės vario ir nikelio lydinio) kolekcinės monetos, skirtos Užgavėnėms (iš serijos „Tradicinės lietuvių šventės“), apyvartoje pasirodys 2019 m. vasario 19 d. 

El. parduotuvėje visų numizmatinių vertybių pardavimas prasidės prieš penkias darbo dienas iki jų išleidimo.

2020 m. numatyta išleisti aštuonių temų monetas
Lietuvos banko valdyba nustatė, kokias monetas Lietuvos bankas išleis 2020 m.

Numatoma tęsti keturias monetų serijas: „Lietuvos mokslas“ (5 Eur aukso moneta, skirta žemės ūkio mokslams); „Lietuvos gamta“ (10 Eur sidabro moneta ir spalvotųjų metalų lydinių 1,50 Eur moneta, skirtos drevinei bitininkystei); „Tradicinės lietuvių šventės“ (5 Eur sidabro moneta ir 1,50 Eur spalvotųjų metalų lydinių moneta, skirtos Jūros šventei), „Lietuvos etnografiniai regionai“ (2 Eur moneta, skirta Aukštaitijai). 

Bus išleistos monetos, skirtos XXXII Olimpiadai Tokijuje (20 Eur sidabro moneta), Vilniaus Gaono (ben Saliamono Zalmano Elijo) 300-osioms gimimo metinėms (10 Eur sidabro moneta), Kryžių kalnui (2 Eur moneta), įrašytam į UNESCO Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

Vienos monetos temą rinkti per apklausą bus kviečiama visuomenė.

Daugumos temų monetos formą apibrėžiantys techniniai parametrai iš anksto neribojami ir bus tvirtinami vėlesniame etape, siekiant suteikti daugiau laisvės monetų kūrėjams išreikšti monetos temą. Galutiniai monetų tiražai bus tvirtinami tuomet, kai bus sukurtas monetos dizainas.

Metų pradžioje numatomas išleisti BU kokybės apyvartinių monetų numizmatinis rinkinys. 

Lietuvos banko valdybos patvirtintas Kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2020 m. planas sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos banko monetų kūrimo komisijos narių ir jos konsultantų, taip pat įvairių institucijų bei privačių asmenų pateiktus pasiūlymus.

Patvirtinti nauji bazinio pensijų anuiteto dydžiai
Lietuvos banko valdyba patvirtino bazinio pensijų anuiteto dydžius, kurie bus taikomi 2019 m. 

Šiuos dydžius Lietuvos bankas perskaičiuoja kiekvienais metais ir dydžių lentelę keičia atskiru nutarimu. Tokia lentelė patvirtinta paskutinį kartą, nes 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Pensijų kaupimo įstatymo nuostatoms, keičiančioms šiuo metu galiojantį pensijų išmokų sistemos teisinį reglamentavimą, tokio rodiklio kaip bazinis pensijų anuitetas, kuris naudojamas pensijų anuiteto privalomumo ribai nustatyti, nebeliks. Pensijų anuiteto privalomumo riba sudarys 10 000 Eur.