Lietuvos bankas
2018-11-28
  • Fotolia_93775352_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba nustatė keturių sisteminės svarbos bankų kapitalo rezervo dydžius, išdavė vieną naują ir papildė tris elektroninių pinigų įstaigų licencijas, patvirtino monetų, skirtų stintų žvejybai viliojant, etalonus.  

Nustatyti keturių sisteminės svarbos bankų kapitalo rezervo dydžiai

Lietuvos banko valdyba patvirtino, kad AB SEB bankas, Luminor Bank, AB, „Swedbank“, AB, ir akcinė bendrovė Šiaulių bankas yra sisteminės svarbos įstaigos.

Nustatyti tokie jų kapitalo rezervai: AB SEB banko, „Swedbank“, AB, ir Luminor Bank, AB – po 2 proc., o AB Šiaulių banko – 1 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos aukščiausiu šalies konsolidacijos lygiu.

Lietuvos banko valdybos nustatyti sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo reikalavimai AB SEB bankui, Luminor Bank, AB, ir „Swedbank“, AB, nesikeičia nuo 2017 m. atlikto vertinimo ir vykdomi. AB Šiaulių bankas 1 proc. kapitalo rezervą privalo sukaupti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Su sunkumais susidūrusio sistemiškai svarbaus banko bankrotas galėtų neigiamai paveikti finansų sistemą, o kartu ir visą šalies ekonomiką, todėl tokie bankai turi sukaupti papildomo kapitalo, kuris leistų šioms kredito įstaigoms atlaikyti didesnius galimus nuostolius. Lietuvoje sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo dydžiai gali svyruoti nuo 0 iki 2 proc. viso pagal riziką įvertinto banko turto sumos. Tokių įstaigų sąrašas kasmet atnaujinamas ir nustatomas jų kapitalo rezervo dydis.

Išduota viena nauja ir papildytos trys elektroninių pinigų įstaigų licencijos

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „PAYTEND EUROPE“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas tam tikras mokėjimo paslaugas. Įstaigos steigėjas yra asmuo iš Kinijos Liaudies Respublikos. Atsižvelgdama į tai, kad tarp Europos Sąjungos valstybių ir Kinijos yra platus atsiskaitymų tinklas, įstaiga numato teikti pigesnes ir greitesnes mokėjimo paslaugas verslo subjektams, vykdantiems tarptautinę prekybą, ir fiziniams asmenims, atliekantiems tarptautinius lėšų pervedimus.

Be to, Lietuvos banko valdyba papildė trijų bendrovių Paysera LT, UAB, MisterTango, UAB, ir „NEO Finance“, AB, turėtas elektroninių pinigų įstaigos licencijas, suteikdama šioms įmonėms teisę teikti mokėjimo inicijavimo paslaugą. Mokėjimo inicijavimo paslauga yra licencijuojama nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Visos trys įmonės dar 2016 m. prisijungė prie Memorandumo dėl mokėjimo inicijavimo paslaugos gerosios praktikos principų, jos įsipareigojo laikytis aukštų veiklos ir saugumo standartų.

Daugiau informacijos apie mokėjimo inicijavimo paslaugą galite rasti čia.

Patvirtinti monetų su stintų vaizdu etalonai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 10 eurų ir 1,50 euro kolekcinių monetų, skirtų stintų žvejybai viliojant, etalonus. Jas numatoma išleisti į apyvartą 2019 m. pirmąjį ketvirtį.
Šioje serijoje „Lietuvos gamta“ greta monetos iš sidabro išleidžiama to paties dizaino moneta iš spalvotųjų metalų lydinio. 10 eurų moneta – proof  kokybės, jos tiražas – 3 000 vnt.; 1,50 euro moneta – unc kokybės, jos tiražas – 30 000 vnt.

Šios monetos averso ir reverso grafinius projektus sukūrė Eglė Ratkutė. Etalonus nukaldino UAB Lietuvos monetų kalykla.