Lietuvos bankas
2018-04-20
  • LBVN.jpg
     
11

AB „Citadele“ bankas bus reorganizuojamas; Patvirtintos Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklės; Joninėms skirtos monetos – birželio pradžioje.

AB „Citadele“ bankas bus reorganizuojamas

Lietuvos banko valdyba sutiko, kad būtų reorganizuotas AB „Citadele“ bankas prijungiant jį prie AS „Citadele banka“.

Reorganizavimo metu Lietuvoje veikiantis AB „Citadele“ bankas bus prijungtas prie Latvijoje veikiančio AS „Citadele banka“ ir mūsų šalyje toliau veiks kaip to banko filialas. Duodamas sutikimą, Lietuvos bankas atsižvelgė į tai, kad, įvykdžius reorganizaciją, sisteminės rizikos lygis bankų sektoriuje nepadidės. Keičiantis tik teisiniam AB „Citadele“ banko statusui, o ne banko struktūrai, AB „Citadele“ rinkos dalis Lietuvoje pagal turtą, paskolas ir indėlius nepasikeis.

Patvirtintos Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklės

Lietuvos banko valdyba patvirtino Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB) tvarkymo taisykles, jų reikalavimai nuo 2018 m. spalio 1 d. bus taikomi Lietuvoje įsteigtiems bankams ir užsienio bankų filialams, kredito unijoms ir centrinėms kredito unijoms. Taip pat taisyklės galios vartojimo kredito davėjams, tarpusavio skolinimo platformos operatoriams, sutelktinio finansavimo platformų operatoriams, kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjams, įrašytiems į Lietuvos banko tvarkomus tokių skolintojų sąrašus.

Nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo mėn. duomenis pagal taisykles Lietuvos banko prižiūrimi skolinimo rinkos dalyviai privalo pateikti į PRDB ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 14 d. Pirmą kartą teikdami duomenis pagal naują tvarką, jie turės pateikti visą reikalaujamą informaciją, kuri susijusi su 2018 m. rugsėjo 1 d. galiojusiomis arba vėliau sukurtomis skolos priemonėmis.

Ši duomenų bazė sudaro sąlygas Lietuvos bankui rinkti išsamesnę informaciją, Lietuvos banko prižiūrimiems skolinimo rinkos dalyviams į PRDB teikiant ir iš PRDB gaunant duomenis įvertinti paskolos gavėjų patikimumą.

PRDB atnaujinama įgyvendinant 2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13) bei siekiant patenkinti skirtingų Lietuvos banko tarnybų ir finansų rinkos dalyvių nacionalinius poreikius. PRDB tvarkymą reglamentuos taisyklės.

Joninėms skirtos monetos – birželio pradžioje

Lietuvos banko valdyba patvirtino 5 eurų (proof kokybės sidabro monetos) ir 1,50 euro (unc kokybės vario ir nikelio lydinio monetos) kolekcinių monetų, skirtų Joninėms (Rasos šventei) (iš serijos „Tradicinės lietuvių šventės“), etalonus. Nutarta jas išleisti į apyvartą 2018 m. birželio 7 d.

Šios monetos averso ir reverso grafinių projektų kūrimo konkurse dalyvavo ir kūrinius pateikė 13 autorių. Geriausiais pripažinti Eglės Ratkutės sukurti grafiniai projektai, pagal juos kaldinamos monetos.