Lietuvos bankas
2011-01-06

Informacija apie maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą Lietuvos centrinėje kredito unijoje; dėl leidimo įsteigti kredito uniją „Vilniaus kreditas" išdavimo; dėl leidimo tapti Jūreivių kredito unijos vadovu; dėl leidimo tapti kredito unijos „Verslo ir taupomoji kasa" vadovu; informacija apie kredito unijos „Verslo ir taupomoji kasa" vadovą; dėl leidimo tapti kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa" vadovu

 

Informacija apie maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą Lietuvos centrinėje kredito unijoje

Lietuvos centrinė kredito unija kreipėsi į Lietuvos banką, prašydama įvertinti galimybes pakeisti maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą. Apsvarsčiusi Kredito įstaigų priežiūros departamento informaciją, Lietuvos banko valdyba nusprendė nedaryti išimčių. Pažymėta, kad Lietuvos centrinė kredito unija turi neišnaudotų galimybių valdyti perteklines lėšas.

Dėl leidimo įsteigti kredito uniją „Vilniaus kreditas" išdavimo

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti kredito uniją ,,Vilniaus kreditas“.

Pagal šios kredito unijos įstatus, unijos nariu gali būti fizinis asmuo, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijose. Jose veikiantys tam tikri juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 68 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Dėl leidimo tapti Jūreivių kredito unijos vadovu

Lietuvos banke gautas Jūreivių kredito unijos (Klaipėda) prašymas išduoti leidimą Nijolei Pocienei tapti kredito unijos administracijos vadove. Lietuvos banko valdyba tam paskyrimui neprieštaravo.

Dėl leidimo tapti kredito unijos „Verslo ir taupomoji kasa" vadovu

Lietuvos banke gautas steigiamos kredito unijos ,,Verslo ir taupomoji kasa" (Telšiai) steigėjų prašymas išduoti leidimą Raimondai Kasparavičiutei tapti kredito unijos administracijos vadove. Lietuvos banko valdyba tam paskyrimui neprieštaravo.

Informacija apie kredito unijos „Verslo ir taupomoji kasa" vadovą

Lietuvos banke gautas steigiamos kredito unijos ,,Verslo ir taupomoji kasa" steigėjų pranešimas, kad įvykusiame kredito unijos ,,Verslo ir taupomoji kasa" steigiamajame susirinkime valdybos nariu išrinktas Alvydas Kairys. Išklausiusi Kredito įstaigų priežiūros departamento pateiktą informaciją, Lietuvos banko valdyba tam paskyrimui neprieštaravo.

Dėl leidimo tapti kredito unijos „Centrinė taupomoji kasa" vadovu

Lietuvos banke gautas steigiamos kredito unijos ,,Centrinė taupomoji kasa" (Vilnius) steigėjų prašymas išduoti leidimą Mindaugui Mikailai tapti kredito unijos administracijos vadovu. Lietuvos banko valdyba tam paskyrimui neprieštaravo.