Lietuvos bankas
2011-07-20

„Citadele“ bankas įpareigotas pašalinti veiklos trūkumus; steigiama nauja kredito unija; galės pavaduoti unijos vadovą; Lietuvos nacionalinės pinigų sistemos dvidešimtmetį įamžins numizmatinis rinkinys

„Citadele“ bankas įpareigotas pašalinti veiklos trūkumus

Lietuvos banko valdyba išklausė Kredito įstaigų priežiūros departamento pateiktą informaciją apie AB „Citadele“ banko inspektavimo rezultatus. Jo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas. Taip pat nagrinėti banko vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso klausimai.

Lietuvos banko valdyba nurodė AB „Citadele“ bankui iki 2011 m. lapkričio 30 d. pašalinti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus.

AB „Citadele“ bankas įpareigotas parengti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytų su banko rizikos valdymo sistemomis susijusių ir kitų banko veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą ir jį pateikti Lietuvos bankui.

AB „Citadele“ banko administracijos vadovas įpareigotas atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip bankas numato šalinti nustatytus banko veiklos trūkumus, o suėjus nustatytam terminui – paaiškinti, kaip juos pašalino.

Steigiama nauja kredito unija

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti kredito uniją „Amber“. Unijos įstatuose numatyta, kad jos nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto savivaldybės ar su šia savivaldybe besiribojančių Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijose.

Šiuo metu Lietuvoje 72 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Galės pavaduoti unijos vadovą

Lietuvos banke gautas kredito unijos ,,Vilniaus kreditas“ prašymas išduoti leidimą Jūratei Černiauskienei tapti kredito unijos administracijos vadove, pavaduosiančia administracijos vadovą jo ligos, atostogų ar komandiruočių metu. Lietuvos banko valdyba tokiam paskyrimui neprieštarauja.

Lietuvos nacionalinės pinigų sistemos dvidešimtmetį įamžins numizmatinis rinkinys

Lietuvos banko valdyba nutarė užsakyti pagaminti 2012 metų laidos numizmatinį apyvartinių monetų rinkinį su atminimo ženklu, skirtu Lietuvos nacionalinei pinigų sistemai. Kitąmet spalio 1 d. sukaks 20 metų, kai sukurta nepriklausomybę atgavusios Lietuvos nacionalinė pinigų sistema, talonai tapo laikinuoju piniginiu vienetu.

Bus nukaldinta po 4 000 vienetų numizmatiniam rinkiniui skirtų 2012 metų laidos 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 Lt, 2 Lt ir 5 Lt nominalo apyvartinių monetų ir atminimo ženklų.

Šis numizmatinis rinkinys į apyvartą bus išleistas 2012 metų sausio 16 d.