Lietuvos bankas
2011-07-12

Pateikta informacija apie kredito unijų inspektavimo rezultatus

Lietuvos banko valdybai Kredito įstaigų priežiūros departamentas pristatė šių metų antrąjį ketvirtį vykusių kredito unijų inspektavimų rezultatus. Buvo atlikti šešių kredito unijų bendrieji inspektavimai: Panevėžio, Utenos, „Kupiškėnų taupa“, „Žemdirbio gerovė“ (Šiauliai), Skuodo bankelis ir „Sveikatos kreditas“ (Gargždai). Jų metu patikrinta, ar kredito unijos savo veikloje laikosi kredito unijų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, ar vykdo veiklos riziką ribojančius normatyvus, kaip šalino per ankstesnius inspektavimus nustatytus trūkumus. Analizuota kredito unijų valdymo organų veikla ir unijų finansinė būklė, tikrintas kredito bei likvidumo rizikų valdymas. Taip pat buvo atliktas kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ tikslinis inspektavimas.

Kredito unijoms nurodyta pašalinti inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir teisės aktų pažeidimus. Panevėžio kredito unijos ir kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ vadovai pakviesti atvykti į Lietuvos banką ir įpareigoti pateikti išsamius planus, kaip trūkumai bus šalinami. Su Panevėžio kredito unijos atstovais susitikimas Lietuvos banke jau įvyko.

Kredito unijų „Vilniaus taupomoji kasa“ ir „Žemdirbio gerovė“ inspektavimų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir veiklos trūkumai aptarti Lietuvos banko valdybos posėdžiuose. Unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ paskirta bauda, unijai „Žemdirbio gerovė“ nustatyti laikini apribojimai tam tikroms finansinėms operacijoms. Artimiausiu metu Lietuvos banko valdybai bus pristatyti kredito unijos „Sveikatos kreditas“ inspektavimo rezultatai.

Duotas leidimas būti kredito unijos vadovu

Lietuvos banke gautas Vilniaus regiono kredito unijos prašymas išduoti leidimą Dianai Balsevič tapti kredito unijos administracijos vadove, pavaduosiančia kredito unijos administracijos vadovą jo atostogų, ligos metu ir kt. Lietuvos banko valdyba neprieštaravo tokiam paskyrimui.