Lietuvos bankas
2022-10-10
11

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus dalyvaus Vašingtone vyksiančiuose metiniuose Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Pasaulio banko susitikimuose. Juose dėmesio centre bus koordinuotas atsakas į iššūkius sudėtingoje ekonominėje aplinkoje ir pagalba Ukrainai bei kitoms pažeidžiamoms šalims.

„Europos Centrinis Bankas, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų Vakarų pasaulio šalių centriniai bankai didina palūkanų normas siekdami sumažinti infliaciją kartu palaikyti ekonomikos augimą. Susitikimų metu TVF pristatys savo rekomendacijas, kaip tinkamiausiai tai padaryti, siekiant kiek galima labiau koordinuoto atsako pasauliniu mastu“, – sako G. Šimkus.

Svarbiausias susitikimų renginys – TVF Tarptautinio pinigų ir finansų komiteto plenarinė sesija – joje centrinių bankų pirmininkai bei finansų ministrai iš viso pasaulio diskutuos apie ekonomikai kylančius iššūkius ir ieškos sprendimų, kaip į juos atsakyti. Daugelyje šalių labiau, nei tikėtasi, padidėjusi infliacija paskatino centrinius bankus sinchroniškai kelti palūkanų normas, siekiant suvaldyti kainų augimą. Paklausos mažinimas pinigų politikos priemonėmis trumpuoju laikotarpiu turės slopinantį poveikį ekonomikos augimui, todėl valstybės turi būti tam pasirengusios.

Daug dėmesio taip pat bus skiriama klausimui, kokio vaidmens turėtų imtis TVF teikiant finansinę paramą Ukrainai ir kitoms mažų pajamų valstybėms, kurios yra ypač pažeidžiamos energijos ir maisto kainų šokui, nulemtam Rusijos karo Ukrainoje. Lietuvos banko valdybos pirmininkas palaiko stipresnį TVF įsitraukimą, kuris kaip galima greičiau vestų didelės apimties finansinės paramos programos Ukrainai link. Tokį pageidavimą jau yra išreiškę Ukrainos valdžios atstovai.

Vizito metu vyks dvišaliai ir daugiašaliai susitikimai. G. Šimkus su vyriausiuoju TVF ekonomistu Pierru-Olivieru Gourinchu aptars ekonomikos ir finansų aktualijas, taip pat susitiks su Indijos centrinio banko pirmininku ir tarsis dėl dvišalių santykių plėtojimo finansų srityje galimybių. Darbotvarkėje taip pat numatyti susitikimai su Ukrainos atstovu TVF, TVF misijų vadovais Ukrainoje, Rusijoje ir Lietuvoje, taip pat su komercinių bankų atstovais. Tradiciškai vyks susitikimai ir su Šiaurės ir Baltijos šalių kolegomis. TVF ir Pasaulio banko metiniai susitikimai vyks spalio 10–16 dienomis. Jie pirmą kartą po pandemijos vyksta gyvai ir visos apimties, dalyviams susitinkant Vašingtone.