Lietuvos bankas
2020-07-08
11

Gyventojui renkantis mokėjimo paslaugų teikėją, svarbu, kad jis galėtų paprastai ir aiškiai palyginti paslaugų įkainius. Dėl to visi mokėjimo paslaugų teikėjai turi pateikti standartizuotą informaciją vienoda forma. Tikrindamas, ar šio reikalavimo laikomasi, Lietuvos bankas atliko tyrimą.

„Iš viso patikrinome 19 finansų rinkos dalyvių – atrankos būdu atsirinktus bankus, kredito unijas ir elektroninių pinigų įstaigas. Penkių mokėjimo paslaugų teikėjų dokumentai iš esmės neatitiko teisės aktų reikalavimų, todėl įpareigojome juos nedelsiant tai ištaisyti“, – sako Lietuvos banko Kredito ir mokėjimo paslaugų priežiūros skyriaus viršininkė Rasa Cicėnienė.

Iki sudarydamas su klientu sutartį mokėjimo paslaugų teikėjas privalo jam raštu popieriuje ar kitoje patvarioje laikmenoje pateikti informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentą, kuriame pateikiamas tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašas ir nurodomas kiekvienos paslaugos įkainis ir standartizuotų sąvokų žodyną. 

Tyrimo metu nustatyta atvejų, kai dokumentai neatitiko tam tikrų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, turėjo trūkumų. Pavyzdžiui, mokėjimo paslaugų teikėjai patvirtintose dokumentų formose keitė jų pavadinimą, panaikindavo neteikiamų paslaugų eilutes, išbraukdami šių paslaugų aprašymus ir iš standartizuotų sąvokų žodyno. Dėl to vartotojai netekdavo galimybės objektyviai palyginti skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugas.

Taip pat kai kurie mokėjimo paslaugų teikėjai savo interneto svetainėse paslaugų sąrašą ir žodyną buvo patalpinę skirtingose vietose, taip apsunkindami vartotojams galimybę rasti šiuos abu dokumentus. 

Tiesa, tyrimo metu pasitaikė nemažai ir gerosios praktikos pavyzdžių – kai klientų labui mokėjimo paslaugų teikėjai pasistengdavo labiau nei reikalauja teisės aktai. Pavyzdžiui, kad vartotojui būtų suprantamiau ir aiškiau, standartizuotų sąvokų žodyne šalia kiekvienos sąvokos pateikdavo konkretesnę informaciją apie tai, kas į tą paslaugą įeina. Interneto svetainėje pasirinkus peržiūrai informacinį komisinio atlyginimo dokumentą, jame buvo pateikta ne tik informacija apie komisinį atlyginimą, bet ir standartizuotų sąvokų žodynas. Tai vartotojui leidžia gauti visą informaciją vieno mygtuko paspaudimu. Taip pat kai kurie mokėjimo paslaugų teikėjai vartotojams yra sudarę sąlygas susipažinti su dokumentais ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis. 

Lietuvos bankas primena: 

  • mokėjimo paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, kad minėti dokumentai atitiktų visus teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir kad vartotojams jie būtų pateikiami teisės aktuose numatytais terminais, būdais ir formomis;
  • kartu su informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentu mokėjimo paslaugų teikėjai vartotojui turi pateikti ir standartizuotų sąvokų žodyną; 
  • interneto svetainėje abu dokumentai turi būti talpinami vienas šalia kito; 
  • abu dokumentai turi būti prieinami ir klientų aptarnavimo vietose;
  • informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentas turi būti išdėstytas lietuvių kalba arba kita kalba, jeigu dėl to susitarė mokėjimo paslaugų teikėjas ir vartotojas.