Lietuvos bankas
2019-02-20
11

Atsižvelgdamas į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie „Swedbank“​, AB, Lietuvos bankas teikia savo komentarą.

Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius: "Lietuvos bankas neturi informacijos, kad „Swedbank“ būtų dalyvavęs pinigų plovimo sandoriuose. Tą patį patvirtino ir kolegos iš Estijos bei Švedijos priežiūros institucijų.

Maždaug prieš metus Lietuvos bankas atliko „Swedbank“ inspektavimą, kurio metu vertino ir kaip bankas laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Buvo nustatyta tam tikrų neatitikimų, susijusių su procedūromis, už tai Lietuvos bankas skyrė bankui įspėjimą ir įpareigojo ištaisyti trūkumus. Tą „Swedbank“ atliko – trūkumus iki nurodyto termino ištaisė.

Atidžiai stebime padėtį ir ją vertinsime bendradarbiaudami su kitų šalių institucijomis ir teisėsauga. Prireikus, imsimės priemonių.

„Swedbank“ klientams pagrindo nerimauti nėra, nenumatome ir poveikio šalies bankų sistemai.“