Lietuvos bankas
2012-11-26

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi 2012 m. lapkričio 19 d. AB „INTER RAO Lietuva“ prašymą, nusprendė patvirtinti šios bendrovės akcijų prospektą.

Patvirtintas prospektas yra skirtas AB „INTER RAO Lietuva“ akcininko UAB „Scaent Baltic“ (Lietuva) turimų iki 4 mln. Lt bendrosios nominaliosios vertės paprastųjų vardinių akcijų viešam siūlymui Lietuvoje ir Lenkijoje bei AB „INTER RAO Lietuva“ akcijų  įtraukimui į reguliuojamą rinką Lenkijos Respublikoje. Siūlymo agentas – UAB FMĮ „Orion Securities“ (Lietuva).

Patvirtintą prospektą galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje.