Lietuvos bankas
2019-12-20
  • prieziuros-tarnybos-sprendimai.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino nauja redakcijos emitentams skirtas Informacijos atskleidimo gaires ir skyrė baudą UAB „Katalogas“.

Patvirtinta nauja Informacijos atskleidimo gairių redakcija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino nauja redakcija išdėstytas emitentams skirtas Informacijos atskleidimo gaires. Į jas įtraukti pakeitimai, susiję su nuo š. m. liepos pabaigoje įsigaliojusia nauja Vertybinių popierių įstatymo redakcija, pakeistomis ir papildytomis Informacijos atskleidimo taisyklėmis. 

Gairėse patikslintos nuorodos į aktualias šių teisės aktų redakcijas ir nuostatos, susijusios su emitento sąvokos pasikeitimu, informacija dėl vadovų sandorių pranešimų atskleidimo, informacijos laikymu reglamentuojama informacija (pvz., vadovų sandoriai pagal apibrėžimą nėra ja laikomi, todėl pareiga juos teikti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę pakeista į rekomendaciją). 

Gairės taip pat papildytos rekomendacijomis, kaip rengti pranešimus apie akcijų ir kitų finansinių priemonių suteikiamų balsavimo teisių paketų įgijimą ir netekimą – aiškinama, kada ir kaip atsiranda pareiga teikti pranešimą, pateikta bendro balsavimo teisių skaičiaus nustatymo tvarka bei rekomendacijos, kaip turėtų elgtis emitentas gavęs netinkamai užpildytą pranešimą ir kaip turėtų atskleisti informaciją apie kartu veikiančių asmenų (grupės) pokyčius ir kt. Gairių projektas buvo teiktas rinkos dalyvių (asociacijų, emitentų, Nasdaq Vilnius ir kt.) vertinimui, į gautą pastebėjimą atsižvelgta.

Informacijos atskleidimo gairės

Bauda UAB „Katalogas“
Lietuvos bankas gavo vartotojo skundą dėl vartojimo kredito sutarties su UAB „Katalogas“ sudarymo aplinkybių. Priežiūros tarnyba išnagrinėjo šį skundą ir nustatė, kad įmonė nesurinko pakankamai informacijos apie kliento pajamas, netinkamai įvertino jo įsipareigojimus ir kartu galimybę skolintis, taip pažeisdama Vartojimo kredito įstatymo, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir Atsakingojo skolinimo nuostatų reikalavimus. UAB „Katalogas“ pripažino pažeidimą, susitaikė su klientu, atsisakė likusios grąžinti vartojimo kredito dalies, pagal įstatymo reikalavimą anuliavo apskaičiuotas palūkanas ir kitus mokesčius. Atsižvelgdamas į visas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė bendrovei 1 tūkst. Eur baudą.