Lietuvos bankas
2019-10-16
  • prieziuros-tarnybos-sprendimai.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įrašė Revolut Payments UAB į draudimo brokerių sąrašą, pritarė „Compensa Vienna Insurance Group“ ir UAB „General Financing“  teiktoms kandidatūroms, priėmė sprendimus dėl„Orion Asset Management“ fondų taisyklių, neprieštaravo dėl Via Payments UAB teisių dalies įsigijimo, UAB „Oz Finance“ ​ir
UAB „Perlosa“ įrašė į viešuosiuos sąrašus ir pritarė Lietuvos centrinės kredito unijos prašymui. 

Revolut Payments UAB – į draudimo brokerių sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Revolut Payments UAB prašymą, nusprendė įrašyti šią bendrovę į Draudimo brokerių įmonių sąrašą. Revolut Payments UAB ketina teikti paslaugas išimtinai elektroninėje erdvėje, per mobiliąją programėlę. Bendrovė planuoja teikti kelionių ir mobiliųjų įrenginių draudimo paslaugas.

Pritarta kandidatūroms
Atsižvelgdama į akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Andri Püvi, ketinančio eiti šios bendrovės valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „General Financing“ prašymą, leido Valdui Bernatavičiui eiti šios bendrovės valdybos nario pareigas.

Sprendimai dėl„Orion Asset Management“ fondų taisyklių
Atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „ORION Alternative Energy Fund II“ taisyklėms. 

Be to, atsižvelgdama į tai, kad kitas šios bendrovės valdomas investicinis fondas „Orion Fund of Hedge Funds“ (atvirojo tipo, skirtas informuotiesiems investuotojams) nevykdo veiklos, neturi kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių, turto bei įsipareigojimų, ir atsižvelgdama į „Orion Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino šio fondo taisykles netekusiomis galios. 

Neprieštaravo dėl Via Payments UAB teisių dalies įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išnagrinėjo fizinio asmens prašymą ir neprieštaravo, kad jis netiesiogiai įsigytų 20 proc. siekiančią elektroninių pinigų įstaigos Via Payments UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.

Įrašyti į sąrašus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi pateiktą informaciją ir dokumentus, įrašė UAB „Oz Finance“ į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių, veikiančių pagal Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašą, o UAB „Perlosa“ – į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. 

Pritarta Lietuvos centrinės kredito unijos prašymui
Į Lietuvos banką kreipėsi Lietuvos centrinė kredito unija, prašydama leisti jos narėms (48 kredito unijoms) pasitvirtinti atnaujintas paskolų vertinimo taisykles. Visos šiai centrinei kredito unijai priklausančios kredito unijos naudojasi vienodomis paskolų vertinimo taisyklėmis ir procedūromis, todėl prašymas pateiktas centralizuotai. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patenkino Lietuvos centrinės kredito unijos prašymą.