Lietuvos bankas
2016-09-22
11

Baudos dviem draudimo brokerių bendrovėms už priežiūrai pateiktą neteisingą informaciją; leista reorganizuoti UAB „Danske Capital investicijų valdymas“; panaikinti trys investiciniai fondai

Baudos dviem draudimo brokerių bendrovėms už priežiūrai pateiktą neteisingą informaciją

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė 5 000 Eur baudą uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei (UADBB) „Sandėjas“ už Lietuvos bankui pateiktą neteisingą informaciją, kuri neatspindėjo tikrosios draudimo brokerių įmonės finansinės padėties. Šiai įmonei anksčiau jau yra taikyta panaši poveikio priemonė – 2013 m. vasario 5 d. jai skirta 10 000 Lt bauda.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba paskyrė 4 000 Eur baudą UADBB „Olvirga“ už neteisingos informacijos pateikimą ir už šiurkštų draudimo brokerių įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą. Įmonės ataskaitose buvo nurodyta, kad ji neturi įsipareigojimų draudimo įmonėms (surinktų draudimo įmokų), tačiau Lietuvos bankas nustatė,  kad jų ši įmonė turėjo. Be to,draudimo brokerių įmonė netinkamai tvarkė surinktas draudimo įmokas, nepervesdavo jų į atskirą banko sąskaitą, kurioje turi būti laikomos iš klientų gautos draudimo įmokos ir draudimo įmonių lėšos.

Leista reorganizuoti UAB „Danske Capital investicijų valdymas“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido reorganizuoti UAB „Danske Capital investicijų valdymas“. Šios bendrovės akcininkai sprendimą dėl reorganizavimo ketina priimti 2016 m. spalio 22 d. Teises ir pareigas, atsirandančias iš bendrovės valdomų pensijų kaupimo sutarčių, ketinama perleisti „Swedbank investicijų valdymas“, UAB,  Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2016 m. liepos 15 d. išduoto leidimo pagrindu.

Bendrovė apie tai informuos pensijų fondų dalyvius ir kitus kreditorius teisės aktuose nustatyta tvarka. Gavę informaciją apie planuojamą reorganizavimą, UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų dalyviai turės teisę per 3 mėn. pereiti į kitą savo pasirinktą pensijų fondą nedarant jokių atskaitymų. Be to, trečios pakopos pensijų fondų dalyviai turės teisę per tą patį terminą nutraukti pensijų kaupimo sutartis ir pabaigti dalyvavimą pensijų fonde.

Leidus Lietuvos bankui, 2016 m. liepos 15 d. 100 proc. UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ akcijų perleista UAB „Swedbank investicijų valdymas“. „Danske Capital investicijų valdymas“ tapo „Swedbank“ grupės patronuojamąja bendrove kartu su valdomais II ir III pakopos „Danske“ pensijų fondais.

 Panaikinti trys investiciniai fondai

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimu panaikinti UAB „SEB investicijų valdymas“ įsteigti suderintieji investiciniai fondai „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduoti fondus, visas jų turtas buvo parduotas, o gautos lėšos, atsiskaičius su kreditoriais, padalytos dalyviams.

Be to, valdymo įmonės UAB „Ad ventum“ prašymu panaikintas informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo privataus kapitalo investicinis fondas „Ad ventum Private Equity Fund I“.