Lietuvos bankas
2016-02-25
11

Trims greitųjų kreditų bendrovėms – baudos už neatsakingą skolinimą; paskirtas laikinasis atstovas Palangos kredito unijos veiklai prižiūrėti; kredito unijai „Vilniaus kreditas“ skirta 0,1 proc. metinių pajamų dydžio bauda; įspėta LTL Kredito unija; leista pakeisti sudėtinio investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles; leista pakeisti suderintojo investicinio fondo „Finasta sudėtinis fondas“ taisykles

Trims greitųjų kreditų bendrovėms – baudos už neatsakingą skolinimą

Už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo principo pažeidimą 3 greitųjų kreditų bendrovėms Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė baudas. Bendra baudų suma – 6 342 Eur.

Pažeidimai paaiškėjo vykdant vartojimo kredito davėjų priežiūrą arba išnagrinėjus gautus klientų skundus.  

Patikrinus vienos greitųjų kreditų bendrovės sudarytas 50 vartojimo kredito sutarčių ir 1 sutartį pagal kliento skundą, nustatyta, kad įmonė netinkamai vertino vartojimo kredito gavėjų mokumą. Ji šiam vertinimui naudojo klientų pateiktus duomenis apie jų įsipareigojimus finansų įstaigoms, tačiau nesurinko pateiktą informaciją pagrindžiančių įrodymų ir netikrino šios informacijos duomenų bazėse. Šiai įmonei skirtos 2 baudos.

Kita greitųjų kreditų bendrovė informaciją apie klientų įsipareigojimus finansų įstaigoms duomenų bazėse tikrino, tačiau 4 iš 10 atvejų jos nepanaudojo vertindama vartojimo kredito gavėjų mokumą.

Trečia bendrovė atsakingojo skolinimo principą pažeidė todėl, kad informaciją apie kliento turimus įsipareigojimus finansų įstaigoms surinko, tačiau netinkamai juos įvertino: į įsipareigojimų finansų įstaigoms sumą neįtraukė trumpalaikio įsipareigojimo, todėl asmuo, kurio mėnesio finansiniai įsipareigojimai siekė 1 278 Lt (370 Eur), o pajamų vidurkis – 995 Lt (288 Eur), gavo 2 000 Lt (579 Eur) vartojimo kreditą, nors tokio kredito gauti negalėjo.

Be to, nustatyta, kad greitųjų kreditų bendrovės kai kuriais atvejais nesilaikė vadinamosios 40 proc. taisyklės, pagal kurią vidutinės vartojimo kredito gavėjo įmokos dydis pagal visus turimus asmens įsipareigojimus finansų įstaigoms turi sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų. Vartojimo kredito gavėjams paskolinta daugiau, nei buvo galima pagal jų finansinių įsipareigojimų ir pajamų santykį.

Išsamesnę informaciją ir įmonių pavadinimus, jeigu sprendimai nebus apskųsti teismui, remdamasis Vartojimo kredito įstatymu, Lietuvos bankas skelbs praėjus 30 dienų po sprendimo priėmimo.

Lietuvos bankas 2012 m. perėmė vartojimo kredito rinkos priežiūrą ir iki šiol išnagrinėjo 61 Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų atvejį pagal gautus pareiškėjų skundus arba savo iniciatyva. Iš jų net 55 atvejais (90 proc.) skirtos poveikio priemonės. Vartojimo kredito davėjams skirtos 29 baudos, jų suma viršija 213 tūkst. Eur.

Paskirtas laikinasis atstovas Palangos kredito unijos veiklai prižiūrėti

Palangos kredito unija, 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenimis, nevykdė didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi tai, kad Palangos kredito unija neįvykdė anksčiau duoto nurodymo iki 2015 m. gruodžio 31 d. užtikrinti visų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, nusprendė taikyti šiai kredito unijai poveikio priemonę – iki 2016 m. gruodžio 31 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai.

Šias pareigas neatlygintinai eiti paskirta Lietuvos centrinė kredito unija. Nuo šiol Palangos kredito unijos valdyba ir vadovai turės gauti laikinojo atstovo priežiūrai sutikimą dėl svarbiausių su kredito unijos veikla susijusių sprendimų.

Palangos kredito unija įpareigota iki 2016 m. lapkričio 30 d. užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą.

Kredito unijai „Vilniaus kreditas“ skirta 0,1 proc. metinių pajamų dydžio bauda

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į tai, kad kredito unija „Vilniaus kreditas“ neužtikrino veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymo ir kad nebe pirmą kartą pažeidžia saugią ir patikimą kredito unijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, skyrė šiai kredito unijai 0,1 proc. 2015 m. bendrųjų metinių pajamų dydžio (2 854 Eur) baudą.

Kredito unija „Vilniaus kreditas“ įpareigota iki 2016 m. kovo 31 d. užtikrinti visų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Ši unija nepriklauso Lietuvos centrinės kredito unijos sistemai.

Įspėta LTL Kredito unija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į LTL Kredito unijos tikslinio inspektavimo rezultatus, įspėjo šią kredito uniją ir įpareigojo ją iki 2016 m. birželio 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus. LTL kredito unija nepriklauso Lietuvos centrinės kredito unijos sistemai.

Leista pakeisti sudėtinio investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ valdomo sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles.

Taisyklių pakeitimais panaikinamas vienas iš trijų investicinį fondą sudarančių subfondų – „Dovre Quant Norway“. Sprendimą naikinti subfondą priėmė UAB „Dovre Forvaltning“ valdyba. Subfondas nebeturi dalyvių, turto ir įsipareigojimų.

UAB „Dovre Forvaltning“ šiuo metu valdo vieną sudėtinį suderintąjį investicinį fondą.

Leista pakeisti suderintojo investicinio fondo „Finasta sudėtinis fondas“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „INVL Asset Management“ valdomo suderintojo investicinio fondo „Finasta sudėtinis fondas“ taisykles.

Taisyklėmis keičiamas fondo pavadinimas į „INVL sudėtinis fondas“ ir fondą sudarančių 4 subfondų pavadinimai. Keičiamas platinimo mokestis, suteikiama galimybė sudaryti ne tik vienkartines, bet ir periodines investavimo sutartis.

UAB „INVL Asset Management“ valdo 4 II pakopos ir 4 III pakopos pensijų fondus, 2 suderintuosius ir 1 specialųjį nekilnojamojo turto investicinį fondą.