Lietuvos bankas
2015-07-14
11

Iki 0,86 proc. sumažinta draudimo įmonių taikoma maksimali techninė palūkanų norma; UAB DK „PZU Lietuva“ leista grąžinti subordinuotąją paskolą; neprieštarauta, kad Šiaulių bankas įsigytų finansų maklerio įmonę „Finasta“; AB DNB bankas nebelaikomas emitentu; išduoti leidimai rinkti LCKU vadovus; leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles; leista panaikinti neveikiantį investicinį fondą „Prudentis United Fund“; papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

Iki 0,86 proc. sumažinta draudimo įmonių taikoma maksimali techninė palūkanų norma

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nuo 1,06 iki 0,86 proc. sumažino maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės, sudarydamos techninius atidėjinius.

Sprendimas padarytas atsižvelgiant į tai, kad, naujausiais Eurostato (ES statistikos tarnybos) paskelbtais euro zonos šalių vyriausybių vertybinių popierių pajamingumo duomenimis, perskaičiuota maksimali techninė palūkanų norma sumažėjo daugiau nei 0,1 proc. p.

Mažų palūkanų normų aplinka ir jų mažėjimo tendencija techniškai didina gyvybės draudikų įsipareigojimus.

Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą nustato kiekvieną ketvirtį.

UAB DK „PZU Lietuva“ leista grąžinti subordinuotąją paskolą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB DK „PZU Lietuva“ prašymą, leido jai grąžinti subordinuotąją paskolą (8,77 mln. Eur) kartu su iki grąžinimo dienos susikaupusiomis ir nesumokėtomis palūkanomis.

Lenkijos draudimo įmonė PZU S.A. subordinuotąją paskolą (46 mln. Eur) UAB DK „PZU Lietuva“ 2014 m. rugsėjo mėn. suteikė tam, kad bendrovė po Codan Forsikring A/S Estijos filialo draudimo portfelio įsigijimo tebeturėtų pakankamą mokumo atsargą. Šis portfelis buvo perduotas kitai draudimo įmonei, taigi išnyko aplinkybės, lėmusios paskolos suteikimą.

Neprieštarauta, kad Šiaulių bankas įsigytų finansų maklerio įmonę „Finasta“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė neprieštarauti, kad bankas įsigytų 100 proc. akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

AB DNB bankas nebelaikomas emitentu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė nebelaikyti AB DNB banko emitentu.

Bankas buvo laikomas emitentu dėl skolos vertybinių popierių viešo siūlymo ir prekybos AB „NASDAQ OMX Vilnius“.  2014 m. spalio 15 d., išpirkus paskutinę į Skolos vertybinių popierių sąrašą įtrauktų obligacijų emisiją, bankas buvo išbrauktas iš prekybos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ sąrašo, o 2015 m. gegužės 7 d. išpirkta paskutinė vieša AB DNB banko obligacijų emisija.

Išduoti leidimai rinkti LCKU vadovus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Birutę Žiūraitienę rinkti Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos nare, Neringą Marcinkevičienę – vidaus audito tarnybos vadove.

Leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles.

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „LORDS LB Asset Management“ valdo 5 nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo bei 4 informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Leista pakeisti investicinio fondo „Finasta Vitality“ taisykles ir pavadinimą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Finasta Vitality“ taisykles.

Keičiamas investicinio fondo tipas: nuo šiol tai bus kolektyvinio investavimo subjektas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Naujasis šio fondo pavadinimas – „Vitality“. Keičiasi fondo investavimo strategija, mažiausia investuojama suma, mokesčiai.

UAB „Synergy finance“ fondo „Finasta Vitality“ valdymą perėmė iš UAB „INVL Asset Management“.

Šiuo metu UAB „Synergy finance“ valdo 5 kolektyvinio investavimo subjektus.

Leista panaikinti neveikiantį investicinį fondą „Prudentis United Fund“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Prudentis“ prašymą ir susijusią medžiagą, pripažino netekusiu galios Priežiūros tarnybos sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos suderintojo investicinio fondo „Prudentis United Fund“ taisyklės. Šis fondas nevykdo veiklos, neturi kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių ir turto.

Šiuo metu UAB „Prudentis“ valdo 3 kolektyvinio investavimo subjektus.

Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB,,MECOM GRUPP“ į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

Seimui 2014 m. priėmus Valiutos keityklos operatorių įstatymą, Lietuvoje gali steigtis komerciniams bankams nepriklausantys valiutos keityklos operatoriai.

Valiutos keityklos operatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.