Lietuvos bankas
2014-10-07
11

Patvirtintas „Avia Solutions Group“, AB, prospektas naujai emisijai įtraukti į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje; atšaukti kredito unijos AMBER veiklos apribojimai; draudimo brokerių bendrovės „Drausta prašymu panaikintas jos licencijos galiojimas; sumažinta maksimali techninė palūkanų norma draudimo įmonėms

Patvirtintas „Avia Solutions Group“, AB, prospektas naujai emisijai įtraukti į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje

„Avia Solutions Group“, AB, prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino šios įmonės iki 1 719 444 išleidžiamų naujų paprastųjų vardinių akcijų (1 akcijos nominalioji vertė yra 1 Lt, 1 akcijos emisijos kaina – 30 Lt) prospektą šioms akcijoms įtraukti į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

Prospekto patvirtinimo dieną į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje jau yra įtrauktos 6 058 333 bendrovės išleistos akcijos.

Atšaukti kredito unijos AMBER veiklos apribojimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atšaukė kredito unijai AMBER pernai vasario mėn. nustatytus skolinimo sandorių su asocijuotaisiais nariais apribojimus.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad kredito unija iš esmės pašalino atlikto inspektavimo metu nustatytus atitinkamus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Kredito unija AMBER įpareigota kiekvieną mėnesį Lietuvos banko Priežiūros tarnybai teikti jos nurodytas finansines ir kitas ataskaitas tol, kol bus grąžintos probleminės paskolos, suteiktos nurodytiems skolininkams.

Draudimo brokerių bendrovės „Drausta prašymu panaikintas jos licencijos galiojimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės (UADBB) „Drausta“ prašymą, panaikino šiai įmonei 2014 m. sausio 14 d. išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.

UADBB ,,Drausta“ nurodė, kad ji yra prijungiama prie UADBB ,,Lagedra“ ir po reorganizavimo nutraukia savo veiklą.

Bendrovės teisės, pareigos ir sandoriai perduodami reorganizavimo procese dalyvaujančiai UADBB ,,Lagedra“.

Sumažinta maksimali techninė palūkanų norma draudimo įmonėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nuo 1,77iki 1,53 proc. sumažino maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės, formuodamos techninius atidėjinius.

Sprendimas padarytas atsižvelgiant į tai, kad, naujausiais Eurostato (ES statistikos tarnybos) paskelbtais euro zonos šalių vyriausybių vertybinių popierių pajamingumo duomenimis, perskaičiuota maksimali techninė palūkanų norma sumažėjo daugiau nei 0,1 proc. punkto.

Mažų palūkanų normų aplinka ir jų mažėjimo tendencija techniškai didina gyvybės draudikų įsipareigojimus.

Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą turi nustatyti kiekvieną ketvirtį.