Lietuvos bankas
2020-03-19
11

Lietuvos bankas neturi įtarimų, kad Lietuvos „Swedbank“, AB, buvo įsivėlęs į stambaus masto pinigų plovimo operacijas. „Swedbank“ padalinys mūsų šalyje laikėsi itin konservatyvios politikos aukštesnės rizikos klientų ir nerezidentų atžvilgiu, todėl mūsų šalis, kaip matyti iš tyrimo rezultatų, išsiskiria itin mažu rizikingų operacijų skaičiumi.

Lietuvos bankas pinigų plovimo prevencijos srityje yra nubrėžęs labai aiškias ir griežtas linijas: Lietuvos „Swedbank“, AB, veiklos modelis buvo nuolat stebimas, atskirai buvo tikrinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės, stebimas banko įdiegtų priemonių efektyvumas po patikrinimo.

Neigiamas pasekmes dėl nustatytų kontrolės spragų patronuojančiajame banke Švedijoje pajus visas Baltijos šalių regionas. Mažai kas už Atlanto ir arčiau, vertindamas pinigų plovimo regione riziką, gilinsis į šalių specifiką. Todėl turime dar labiau stiprinti bendradarbiavimą su kitų šalių priežiūros institucijomis ir susitelkti kuriant pinigų plovimui atsparią regiono finansų rinką – dėl to darysime viską, kas nuo mūsų priklauso.