Lietuvos bankas
2023-06-06
11

Lietuvos bankas patvirtino nurodymus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir atnaujino nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.  

Nurodymais dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo nustatyti ir detalizuoti pagrindiniai principai ir reikalavimai, susiję su finansų rinkos dalyvių vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūromis, įgyvendinimo priemonėmis, rizikos vertinimu ir kitais su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu susijusiais aspektais. 

Nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, pakeitimais finansų rinkos dalyviai įpareigojami laikytis Europos bankininkystės institucijos gairių EBA/GL/2021/02 ir EBA/GL/2022/05, informuoti Lietuvos banką apie paskirtus atsakingus darbuotojus ir valdybų narius, atsakingus už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą. Be to, atnaujinti ir detalizuoti vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimo (periodiškumas, apimtis ir pan.) reikalavimai. 

Didžioji dalis nurodymų finansų rinkos dalyviams įsigalios nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Lietuvos bankas yra ne kartą akcentavęs pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo, prevencijos reikalavimų vykdymo bei sankcijų įgyvendinimo svarbą finansų įstaigų veikloje ir būtinybę atsakingai laikytis šių sričių reikalavimų. Siekdamas padėti finansų rinkos dalyviams, centrinis bankas nuolat konsultuoja, teikia rekomendacijas, pozicijas, paaiškinimus ir organizuoja mokymus įvairiomis aktualiomis temomis.