Lietuvos bankas
2021-05-31
11

Lieutvos bankas Seimui pateikė išvadą dėl Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės, savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų finansinių rodiklių pakeitimo.

Pagrindinės išvados:

  • Projektuose suplanuotų rodiklių keliama rizika pasitikėjimui finansų sistemos stabilumu ir kainų stabilumui yra valdoma, tačiau svarbu, kad skolinimasis būtų itin atsakingas ir racionalus, nes planuojamas spartesnis, nei anksčiau planuota, skolos didėjimas reikšmingai mažina erdvę fiskaliniams manevrams ateityje.
  • Nors 2021 m. Stabilumo programoje ir projektuose teigiama, kad formuojama fiskalinė politika 2021 m. yra anticiklinė, vis dėlto labai tikėtina, kad 2021 m. ekonomikos plėtra bus spartesnė, o ciklinė padėtis – palankesnė, todėl yra rizika, kad fiskalinės politikos pobūdis gali būti prociklinis.
  • Tikėtinas fiskalinės politikos procikliškumas kelia abejonių dėl projektuose siūlomų papildomo fiskalinio skatinimo priemonių 2021 m. poreikio numatyta apimtimi.
  • Pandemija akivaizdžiai parodė, kad ir savarankiškai dirbantys asmenys susiduria su nedarbo rizika, todėl šių asmenų nedarbo problemos turėtų būti sprendžiamos ne ad hoc priemonėmis (skiriant darbo paieškos išmoką), bet sistemiškai, t. y. įtraukiant šiuos asmenis į įprastą nedarbo socialinio draudimo sistemą.
  • Projektuose numatoma, kad valstybės ir savivaldybių išlaidos bus apie 775 mln. Eur didesnės nei patvirtintame 2021 m. biudžete. Projektuose planuojami pakeitimai vidutinę metinę infliaciją 2021–2023 m. padidintų vidutiniškai po 0,1 proc. punkto per metus.