Lietuvos bankas
2012-07-31

Lietuvos bankas, siekdamas tvarios finansų rinkos plėtros ir ieškodamas būdų veiksmingai spręsti bankų ir jų paslaugų vartotojų asociacijų keliamas problemas, įsteigė Vartotojų ir bankų tarybą bei ėmėsi koordinuoti jos veiklą.

Taryba nustatys aktualiausias bei skubiausiai spręstinas praktines vartotojų ir bankų klientų problemas bei siūlys jų sprendimo būdus. Tikimasi pasiūlymų, kaip tobulinti finansinių paslaugų sektoriaus reguliavimą, vartotojų ir bankų ginčų sprendimą, įtvirtinti aukštais etikos standartais pagrįstą verslo praktiką.

„Steigdami šią tarybą imamės taikdario misijos – tikimės ir siekiame, kad bankams ir jų klientams atstovaujančios institucijos bendradarbiautų glaudžiau ir veiksmingiau“,– sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Jo teigimu, „taryba turėtų tapti ta vieta, kur neretai bendros kalbos nerandančios pusės išgirs viena kitą ir konstruktyviai dirbdamos ras sprendimus, kurie duos apčiuopiamos praktinės naudos ir finansinių paslaugų teikėjams, ir jų klientams“.

Tikimasi, kad jau rudenį taryba pateiks pasiūlymų dėl geresnės praktikos įtvirtinimo informuojant vartotojus apie jų teises, finansinių paslaugų riziką bei sąnaudas, taip pat praktinių rekomendacijų, kaip spręsti įsisenėjusias problemas, susijusias su kredito sutarčių sąlygų keitimu, įsipareigojimų nevykdymu ir pan.

Taryboje dirbs Lietuvos bankų asociacijos ir finansinių paslaugų vartotojų interesams atstovaujančių institucijų deleguoti atstovai.

Vartotojų ir bankų tarybą sudarys šie nariai: Daiva Ušinskaitė-Filonovienė (Investuotojų asociacija), Rūtenis Paukštė ir Vytautas Kalmatavičius (Lietuvos bankų klientų asociacija), Zita Čeponytė (Lietuvos vartotojų institutas), Audrius Matikiūnas (AB SEB bankas), Vilmantas Martišius (Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius), Žygimantas Stankevičius (AB DNB bankas), Mindaugas Morkūnas („Swedbank“, AB). Darbo grupės sudėtį numatoma peržiūrėti po vienų metų.

Vartotojų ir bankų tarybos veiklą koordinuos Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.