Lietuvos bankas
2011-09-16
11

Lietuvos bankas išleido Vlado Terlecko monografiją „Bankininkystė Lietuvoje 1795 – 1915 m.“ Jos autorius – žinomas Lietuvos ekonomistas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atkūrimo akto signataras ir visuomenės veikėjas.

Tai pirmasis mokslinis darbas apie bankininkystės raidą Lietuvoje 1795–1915 m. Autorius atliko didžiulę archyvinių šaltinių ir literatūros paiešką, pirmasis ištyrinėjo carinės Rusijos laikais Lietuvoje veikusių kredito įstaigų archyvus.

„Tikimės, kad šis solidus mokslinis veikalas sudomins Lietuvos istorikus, regionų praeities tyrinėtojus, visus besidominčius finansų ir bankininkystės nacionalinės istorijos klausimais.

Didžiąją dalį tiražo knygų bankas padovanojo aukštųjų mokyklų, viešosioms, miestų ir rajonų bibliotekoms“, – sakė Lietuvos banko valdybos narys Audrius Misevičius.

V. Terlecko monografijoje surinkta daug įdomios ir svarbios informacijos apie žemėvaldos Lietuvoje rusifikavimo procesą, apie iki šiol dar nežinotas kredito įstaigas – žydų skolinamąsias be palūkanų draugijas, apie kitus tyrinėto laikotarpio finansų pasaulio reiškinius ir asmenybes.

Tai jau ketvirtoji V. Terlecko monografija. Pirmoji knyga „Lietuvos bankas 1922–1943 m.“ išleista 1997 m, antroji – „Lietuvos bankininkystės istorija 1918–1941“ bibliotekas pasiekė 2000 m. Dar po metų išleista trečioji – „Lietuvos bankininkai. Gyvenimų ir darbų pėdsakai 1918–1940“.

Lietuvos bankas įvairiais būdais, taip pat ir leisdamas leidinius, skatina mokslinę veiklą Lietuvos dabartinės bankininkystės ir jos istorijos, finansų, pinigų ir makroekonominių tyrimų srityse, kartu prisideda prie visuomenės ekonominio švietimo ir kultūros paveldo puoselėjimo.