Lietuvos bankas
2021-07-29
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė European Merchant Bank, UAB, teiktai kandidatei, pripažino suderintomis atnaujintas AB Nasdaq Vilnius taisykles, neprieštaravo sandoriams dėl trijų finansų rinkos dalyvių dalies kapitalo ir balsavimo teisių įsigijimo.

Pritarta European Merchant Bank, UAB, teiktai kandidatei
Atsižvelgusi į European Merchant Bank, UAB, prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Semin Dulek eiti šio specializuoto banko administracijos vadovo pavaduotojos pareigas.

Leista įsigyti dalį UAB „Pyrros Lithuania“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba išnagrinėjo fizinio asmens prašymą dėl netiesioginio elektroninių pinigų įstaigos UAB „Pyrros Lithuania“ kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies, sudarančios 10 proc., įsigijimo. Išnagrinėjus pateiktą informaciją, sandoriui neprieštarauta.

Pritarta sandoriui dėl UAB EDS INVEST 5
Lietuvos bankas gavo uždarosios akcinės bendrovės „Trinapolis“ ir fizinio asmens prašymą dėl vartojimo kredito ir kredito davėjos UAB EDS INVEST 5 įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė sandoriui, kurio pagrindu uždaroji akcinė bendrovė „Trinapolis“ ir fizinis asmuo netiesiogiai įgytų UAB EDS INVEST 5 įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

„Lords LB private equity fund III“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios 
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pripažino šios bendrovės valdomo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Lords LB private equity fund III“ taisykles netekusiomis galios.

Leista įsigyti GKcredit, UAB, kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo Kredit Investment Group B.V. prašymą dėl tarpusavio skolinimo platformos operatorės GKcredit, UAB, įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė GKcredit, UAB, akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu Kredit Investment Group B.V. tiesiogiai, o GKG Holding B.V. netiesiogiai įsigytų GKcredit, UAB, įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Atnaujintos AB Nasdaq Vilnius taisyklės pripažintos suderintomis
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į AB Nasdaq Vilnius prašymą pripažino suderintais šios vertybinių popierių biržos pateiktus Nasdaq Baltic narystės taisyklių (angl. Nasdaq Baltic Member Rules) ir AB Nasdaq Vilnius administruojamos Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės veiklos taisyklių pakeitimus ir papildymus. Pakeitimai siejami su spartesniu sprendimų dėl prekybos stabdymo, esant techniniams prekybos sistemos sutrikimams, priėmimu. Be to, atnaujinta reglamentuojamos informacijos teikimo į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę tvarka, nustatyta informacijos saugojimo trukmė.