Lietuvos bankas
2021-07-07
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba išbraukė UAB „PAYRNET“ tarpininką Rewire EU B.V. iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų sąrašo, pritarė ADB „Gjensidige“ valdybos nario kandidatūrai, leido eiti „Revolut Bank“, UAB, valdybos nario pareigas, leido UAB „Tiketa“ paskirtą baudą sumokėti dalimis, pritarė „IAM US Tech Growth Fund“ taisyklėms.

UAB „PAYRNET“ tarpininkas Rewire EU B.V. išbrauktas iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų sąrašo
Atsižvelgusi į elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba išbraukė šios įstaigos tarpininką Rewire EU B.V. iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų sąrašo.

Pritarta ADB „Gjensidige“ valdybos nario kandidatūrai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, leido Larsui Goranui Bjerklundui eiti šios draudimo bendrovės valdybos nario pareigas.

Leista eiti „Revolut Bank“, UAB, valdybos nario pareigas
Atsižvelgusi į „Revolut Bank“, UAB, prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Felipei Penacoba Martinezui eiti šio banko valdybos nario pareigas.

Leista UAB „Tiketa“ paskirtą baudą sumokėti dalimis
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido UAB „Tiketa“ skirtą 41 200 Eur baudą sumokėti dalimis per 12 mėn. laikotarpį. Sprendimas priimtas atsižvelgus į bendrovės prašymą ir išnagrinėjus pateiktą informaciją, kad COVID–19 pandemija ir valstybės taikomos COVID-19 prevencinės priemonės neigiamai paveikė bendrovės veiklą ir jos finansinę padėtį. Bendrovė yra įtraukta į Pandemijos paveiktų įmonių sąrašą, jai taikomos mokestinės pagalbos priemonės ir net atnaujinus tam tikrų nedidelės apimties renginių vykdymą bendrovės pajamos išlieka gerokai apribotos. Lietuvos bankas 2019 m. bendrovei skyrė 41 200 Eur baudą už tai, kad įmonė pirkėjams, įsigyjantiems bilietus internetu, taikė papildomą pinigų pervedimo mokestį, nors Mokėjimų įstatymas tai draudžia.

Pritarta „IAM US Tech Growth Fund“ taisyklėms
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „I asset management“ prašymus ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, pritarė steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „IAM US Tech Growth Fund“ taisyklėms.