Lietuvos bankas
2021-04-30
11

Leista patvirtinti AB „Tewox“ įstatus ir pasirinkti depozitoriumą; leista pakeisti „INVL Baltic Real Estate“ įstatus ir „INVL sudėtinio fondo“ bei „INVL Baltijos fondo“ taisykles; leidimai eiti Lietuvos centrinės kredito unijos vadovų pareigas ir kt.

Leista patvirtinti AB „Tewox“ įstatus ir pasirinkti depozitoriumą
Atsižvelgdama į UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido pavirtinti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės AB „Tewox“ įstatus ir pasirinkti depozitoriumą AB Šiaulių banką.

Leista pakeisti „INVL Baltic Real Estate“ įstatus ir „INVL sudėtinio fondo“ bei „INVL Baltijos fondo“ taisykles
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymus, leido pakeisti šios įmonės valdomos specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus ir suderintųjų investicinių fondų „INVL sudėtinis fondas“ ir „INVL Baltijos fondas“ taisykles.

„INVL Baltic Real Estate“ įstatuose keičiama sėkmės mokesčio skaičiavimo tvarka, tikslinamos savų akcijų supirkimo aplinkybės, investavimo į nekilnojamojo turto bendroves apribojimai, atliekami redakcinio pobūdžio pakeitimai.

„INVL sudėtinio fondo“, turinčio keturis subfondus, taisyklių pakeitimais keičiama subfondo „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ investavimo strategija, nurodant, kad ne mažiau kaip 85 proc. „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ turto investuojama į Liuksemburge įsteigtą suderintąjį investicinį fondą „INVL Emerging Europe Bond Fund“. Įsigaliojus šiems pakeitimams „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ taps finansuojančiuoju subjektu. Be to, keičiama „INVL Rusijos TOP20 subfondas“ pavadinimas ir investavimo strategija, keičiamas visų subfondų paraiškų priėmimo stabdymo laikas.

„INVL Baltijos fondas“ taisyklių pakeitimais keičiamas paraiškų priėmimo stabdymo laikas, nekeičiant maksimalios išlaidų ribos plečiamas galimų fondo turto išlaidų sąrašas.

Atsižvelgiant į tai, kad vykdomi esminiai taisyklių pakeitimai, dalyviams yra suteikiama teisė 2 mėnesius iki pakeitimų įsigaliojimo dienos pareikalauti išpirkti jų turimus investicinius vienetus be jokių atskaitymų.

Perdraudimo tarpininkų sąrašo pakeitimai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UADBB „Inpacto“ prašymą, įtraukė šią bendrovę į perdraudimo tarpininkų sąrašą.

Viešojo nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašo pakeitimai
Atsižvelgdama į UAB „VIP Finance“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba įtraukė šią bendrovę į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą.

Leidimai eiti Lietuvos centrinės kredito unijos vadovų pareigas
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į Lietuvos centrinės kredito unijos prašymą, leido Neringai Sakalauskienei, Jolitai Virganavičienei ir Egidijui Žaltauskui eiti Lietuvos centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos narių pareigas.