Lietuvos bankas
2021-04-21
11

Leista eiti Revolut Bank UAB valdybos nario pareigas; UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ steigimo dokumentai pripažinti netekusiais galios ir kt.

 

Leista eiti Revolut Bank UAB valdybos nario pareigas
Atsižvelgusi į Revolut Bank UAB prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Vytautui Dantai eiti šio specializuoto banko valdybos nario pareigas.
 
UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ steigimo dokumentai pripažinti netekusiais galios

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ prašymą, pripažino jos valdomos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ steigimo dokumentus netekusiais galios.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į prašymus, įrašė

  • Pay Later UAB į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą;
  • Orion Wealth, UAB, į Viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą;
  • UAB „Property Development & Investment“ į Viešąjį kredito davėjų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašą.

Vadovausis ESMA gairėmis
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) priimtomis Finansinės informacijos reikalavimų vykdymo užtikrinimo gairėmis (ESMA32-50-218). Jomis siekiama užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Europos Sąjungos teisės, susijusios su Skaidrumo direktyvos nustatytais finansinės informacijos atskleidimo reikalavimais, taikymą.