Lietuvos bankas
2021-03-31
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atsisakė išduoti elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją Bnkin, UAB, pritarė investicinio fondo „IAM European Student Housing Fund“ taisyklėms, priėmė kitus sprendimus.

Atsisakyta išduoti licenciją Bnkin, UAB
Lietuvos bankas atsisakė išduoti elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją Bnkin, UAB – bendrovė nepateikė išsamios informacijos ir duomenų, būtinų sprendimui priimti. Lietuvos bankas primena, kad įstaigos, siekiančios licencijos, privalo tinkamai pasirengti licencijavimo procesui – parengti visus būtinus dokumentus ir įrodyti, kad atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Atvejų, kai potencialus rinkos dalyvis kreipiasi dėl licencijos išdavimo ir pateikia netikslią arba neišsamią informaciją, o paprašius patikslinti aplinkybes, vengia pateikti atsakymus arba jų apskritai nepateikia, Lietuvos bankas netoleruoja. Iš finansų rinkos dalyvių tikimasi ne tik profesionalumo savo srityje, bet ir atviros komunikacijos bei bendradarbiavimo su Lietuvos banku ne tik per licencijavimo procesą, bet ir vykdant veiklą.

Lietuvos bankas vadovausis Gairėmis dėl informacijos atskleidimo reikalavimų
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) priimtomis Gairėmis dėl informacijos atskleidimo reikalavimų pagal Reglamentą dėl Prospekto (ESMA32-382-1138). Šių gairių tikslas – užtikrinti, kad investuotojams prospektuose atskleidžiama informacija būtų išsami, suprantama ir nuosekli, o kompetentingos priežiūros institucijos taikytų vienodą informacijos atskleidimo reikalavimų prospektuose vertinimo praktiką. 

Pritarta investicinio fondo „IAM European Student Housing Fund“ taisyklėms
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „I asset management“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės valdomo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio nekilnojamojo turto investicinio fondo „IAM European Student Housing Fund“ taisyklėms. Po šio sprendimo buvo įsteigtas penktas subfondas – „IAM Krakow Student Housing Sub-Fund“.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į mokėjimo įstaigos UAB „Best Finance“ prašymą, įtraukė jos tarpininkę Pay-Tien sp. Z O. O. į Viešąjį mokėjimo įstaigų tarpininkų sąrašą.

Lietuvos bankas davė nurodymą blokuoti interneto svetainę  
Gavęs teismo leidimą, Lietuvos bankas nurodė tinklo paslaugų teikėjams kuo skubiau panaikinti galimybę pasiekti interneto svetainę nirotrade.com, kuri naudojama nelegaliai siūlant ir teikiant investicines paslaugas. Šiuo metu Lietuvos banko pastangomis jau yra užblokuotos 72 interneto svetainės, kuriose buvo teikiamos nelegalios finansinės paslaugos.