Lietuvos bankas
2021-03-24
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė AB „Mano bankas“ valdybos nario kandidatūrai, leido įsigyti UAB EDS INVEST 4 įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį ir UAB „Flexo Capital“ suteikė kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.

Pritarta AB „Mano bankas“ valdybos nario kandidatūrai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į specializuoto banko AB „Mano bankas“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, leido Aurimui Putnai eiti šio banko valdybos nario pareigas.

Leista įsigyti UAB EDS INVEST 4 įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo Imlitex Holdings, UAB, prašymą dėl vartojimo kredito davėjo ir kredito davėjo UAB EDS INVEST 4 įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu Imlitex Holdings, UAB, tiesiogiai įgytų UAB EDS INVEST 4 įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

UAB „Flexo Capital“ – KIS valdymo įmonės veiklos leidimas
Atsižvelgusi į UAB „Flexo Capital“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba išdavė šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) valdymo įmonės veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus KIS, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų KIS įstatymą.